Ondernemen

Algemene voorwaarden besparen tijd, geld en zorgen

Ondernemen

Algemene voorwaarden staan niet bovenaan het lijstje van startende ondernemers. Dat is jammer, vindt juridisch adviseur Barbara Scheffelaar van Centraal Beheer Juridische Hulp. Want juist met goede algemene voorwaarden kunnen ondernemers zichzelf veel problemen en kosten besparen.  

21 jun 2021
5 minuten

Vooral zzp’ers starten zonder algemene voorwaarden

Vooral voor zzp’ers die zich richten op de zakelijke markt is het verstandig zich te verdiepen in het onderwerp. Om conflicten te voorkomen, want “als je voor de rechter staat met een claim van 15.000 euro is het al te laat.” Maar iedereen die onderneemt krijgt vanzelf te maken met situaties waarin duidelijke regels onmisbaar zijn. Die bepalen hoe de onderneming met bedrijven en consumenten omgaat op het gebied van:
  • Aansprakelijkheid;
  • Betalingstermijnen;
  • Inkoopvoorwaarden;
  • Leveringsvoorwaarden;
  • Beschadigde goederen en
  • Intellectueel eigendom.

De wet regelt niet alles

Voor bedrijven die zich alleen richten op consumenten zijn algemene voorwaarden minder ingewikkeld. Dat komt doordat de consumentenwet al zeer uitgebreid regelt wat de rechten van de klant zijn. Inbreuk maken op de wet mag niet, maar ervan afwijken kan wel, zolang dat niet ten koste gaat van de rechten van de klant. Een langere betalingstermijn mag bijvoorbeeld wel, maar een kortere termijn dan het minimum van 14 dagen niet. Een andere reden om algemene voorwaarden te hebben is om de gaten op te vullen in de wet. Die regelt namelijk niet alles. Denk bijvoorbeeld aan wat een klant van u mag verwachten als een product even niet leverbaar is. Of als de kleur niet precies is zoals op de foto.

Beperk uw ondernemersrisico 

Voor zzp’ers met bijvoorbeeld een webshop is het belangrijk om een goede klachtenprocedure te hebben. Ook de voorwaarden voor levering zijn belangrijk. Wat mag de klant verwachten, en hoe kan hij bezwaar maken als aan die verwachtingen niet wordt voldaan. Naast de rechten van de klant kunt u ook een aantal verplichtingen opnemen. Zo kunt u het ondernemersrisico beperken door aansprakelijkheid voor een deel uit te sluiten of bij de andere partij te leggen. Waar het vooral om gaat is te zorgen voor duidelijkheid, want in een conflict met een consument komen de emoties al snel om de hoek kijken.

Gekopieerde voorwaarden zijn niet voldoende

De relatie tussen bedrijven onderling is meestal minder emotioneel. De wet biedt ook meer ruimte aan ondernemers als het gaat om de afspraken die ze maken. Des te meer reden om te zorgen voor goede algemene voorwaarden. Die moeten goed aansluiten bij waar u als ondernemer voor staat. Dat is niet het geval als u bijvoorbeeld de voorwaarden van een concurrent kopieert, of een set standaardvoorwaarden downloadt van een website.

Algemene voorwaarden gaan ook over de ondernemer die u wilt zijn

Alleen het hebben van algemene voorwaarden is niet genoeg. U moet ze namelijk ook naleven. De algemene voorwaarden gelden bij elke transactie, voor elke dienst en bij ieder contract dat u aangaat. Het zijn dus ook leefregels voor uw eigen omgang met afnemers en opdrachtgevers. Daarom is het belangrijk dat u nadenkt over het bedrijf dat u wilt zijn. Over de reden waarom u ondernemer bent geworden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit hoe u wilt omgaan met garantie, geschillen en ontbindende voorwaarden. Bent u coulant of streng? Stelt u een goede relatie boven het minimaal noodzakelijke? Allemaal zaken om rekening mee te houden.

Goede voorwaarden zijn maatwerk

Echt goede voorwaarden zijn maatwerk. Daarom kijken wij met de ondernemer naar zijn of haar bedrijf, naar de processen en de website. Wat is van belang en hoe wilt u het geregeld hebben? Aan de hand van al die informatie stellen we algemene voorwaarden op die passen bij de ondernemer en die recht doen aan diens klanten en de wet. Dat is wel ietsje duurder dan een standaarddocument van internet, maar van alle uitgaven die u doet is deze snel terugverdiend. Omdat goede voorwaarden u veel tijd besparen in uw relaties met klanten, leveranciers en opdrachtgevers. En omdat ze passen bij uw bedrijf, handelt u er vanzelf naar. Want dat is uiteraard het allerbelangrijkste.