Zorg dat u lid bent van een actieve VvE 

Zorg dat u lid bent van een actieve VvE

Wat  doet een VvE vooral? En waarom is het beter geen ‘slapende VvE’ te hebben? Mehmet Sahan, VvE specialist bij Centraal Beheer vertelt er meer over.

VvE en vastgoed 4 jun 2020 4 minuten

Lidmaatschap van een VvE is verplicht

Heeft u een appartement gekocht? Dan bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE) van het appartementsgebouw. Dat lidmaatschap is verplicht. U kunt het niet opzeggen en blijft lid tot u uw appartement weer verkoopt. De belangrijkste taak van een VvE is het complete appartementsgebouw in goede staat te houden. Sahan: “Het gebouw en de appartementen moeten in ieder geval hun waarde houden of in waarde stijgen. Dat vereist goed onderhoud. Daarmee beperk je de kans op schade tot een minimum. Bovendien zijn de onderhoudskosten laag. Want als je regelmatig onderhoud doet, hoef je geen enorm hoge bedragen ineens te betalen.”

Iedere appartementseigenaar betaalt mee aan de onderhoudskosten. Hoe groot die bijdrage is, hangt af van het aandeel dat de eigenaar in het geheel heeft. Dat aandeel is bepaald in de splitsingsakte.

Een actieve VvE beperkt de risico’s

De VvE zorgt niet alleen voor het onderhoud van het appartementsgebouw of delen daarvan. Ook de herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de VvE. “Door omstandigheden, zoals storm of brand, kan er schade ontstaan. Iedere appartementseigenaar draagt als lid van de VvE bij aan het herstellen van de schade”, vertelt Sahan.

De kosten voor herstelwerkzaamheden per appartementseigenaar kunnen enorm oplopen. “Ook hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom is het van belang de risico’s te inventariseren en die te beperken met bijvoorbeeld verzekeringen.”

Hoe actief is uw VvE?  

Voordat u een appartement koopt, is het goed om naar de VvE te informeren. Hoe actief is de VvE? En hoe staat ze er financieel voor? Het gebeurt regelmatig dat iemand een appartement koopt, daar al even in woont en nooit iets merkt van een VvE. In dat geval is er sprake van een ‘slapende VvE’.

“Vaak letten appartementseigenaren dan alleen op het onderhoud van hun eigen appartement. Met ernstig achterstallig onderhoud aan het gebouw als resultaat. Een slapende VvE kan het ook moeilijk maken om een hypotheek te krijgen. Hypotheekverstrekkers stellen een actieve VvE steeds vaker als voorwaarde.”, aldus Sahan.

Check de VvE-verzekeringen

Nog een punt van aandacht zijn de verzekeringen. Een VvE is bijvoorbeeld verplicht een verzekering af te sluiten; voor de opstal (het appartementsgebouw en alle gebouwen die daarbij horen zoals aparte garages of schuren). Ook de aansprakelijkheid moet verzekerd zijn. Sahan: “Particuliere verzekeringen dekken dit niet. De VvE is namelijk een zelfstandig rechtspersoon. Is er schade en heeft de VvE de verzekeringszaken niet goed geregeld, dan kunnen de financiële gevolgen voor de bewoners zelf groot zijn.”