Tips langdurig verzuim

7 tips bij langdurig verzuim

Uw medewerker is al een lange tijd arbeidsongeschikt. Natuurlijk wilt u hem of haar zo goed mogelijk helpen om weer aan de slag te kunnen. Dat bent u als werkgever zelfs wettelijk verplicht. Daarom geven wij u 7 tips bij langdurig verzuim. Om u te helpen uw medewerker te helpen.

HR 21 okt 2020 3 minuten

Zo helpt u uw langdurige zieke medewerker

Als werkgever zorgt u graag goed voor uw medewerkers. Daar hoort een goed verzuimbeleid bij. Een belangrijk onderdeel van ziekteverzuim is preventie. Hiermee richt u zich op het voorkomen en beperken van ziekte. Maar raakt uw medewerker toch (langdurig) arbeidsongeschikt? Dan vindt hij in het verzuimbeleid onder andere alle rechten en plichten die gelden bij ziekte. Maar bijvoorbeeld ook alle informatie rondom re-integratie. Een goed verzuimbeleid stimuleert uw medewerker om actief te werken aan zijn herstel.
Als werkgever moet u zo goed mogelijk uw best doen om uw medewerker aan het werk te krijgen. Dit staat in de Wet verbetering poortwachter. Doet u dit niet? Dan krijgt u mogelijk een boete van UWV. Deze boete heet een loonsanctie. Heeft u volgens UWV niet genoeg gedaan aan de re-integratie van uw zieke medewerker? En vraagt hij een WIA-uitkering aan? Dan moet u mogelijk maximaal 1 jaar langer het loon doorbetalen. Houd daarom goed uw re-integratiedossier bij. Zo kunt u aan UWV laten zien wat u heeft gedaan om uw medewerker te helpen. Tip: Vraag, als de re-integratie vastloopt, een deskundigenoordeel aan bij UWV.
Zorg ervoor dat u de band met uw medewerker niet verliest. Neem bijvoorbeeld contact op na elke afspraak met de bedrijfsarts. Tenzij de arts dit geen goed idee vindt. Goede communicatie helpt ook bij de re-integratie. Respecteer wel de nodige herstelperiode en luister naar de behoeften van uw medewerker.
Na een lange verzuimperiode is het mogelijk dat uw medewerker zich overbodig voelt. Uw bedrijf draait ook door zonder hem. Merkt u dat uw medewerker deze gevoelens heeft? Laat hem dan zien hoe waardevol hij is. Verzamel een aantal successen waaraan uw medewerker heeft bijgedragen. Zo herinnert u hem aan zijn toegevoegde waarde. 
Volgens de wet mag u niet zomaar alles vragen aan uw arbeidsongeschikte medewerker. Bijvoorbeeld over de aard van zijn ziekte. Dat is ook niet nodig als het over re-integratie gaat. Vragen die u als werkgever mag stellen om uw medewerker te helpen zijn:

  • Hoe kan ik je helpen om weer (deels) aan het werk te kunnen?
  • Wat heb je hiervoor nodig?
  • Wat kun je zelf doen om je herstel te versnellen?
  • Re-integreren betekent soms ook veranderingen aan het takenpakket. Is uw medewerker het hier niet mee eens? En weigert hij aangepast werk? Dan moet u duidelijk zijn over uw en zijn verplichtingen. Dreigt de situatie uit de hand te lopen? Vraag dan meteen om juridisch advies. Als werkgever moet u namelijk zorgen dat u zich aan alle wettelijke regels houdt. Anders krijgt u mogelijk een boete van UWV.
    Het is best mogelijk dat uw medewerker het spannend vindt om weer aan het werk te gaan. Want wat nou als hij straks wéér ziek wordt? Een gezonde werkplek draagt bij aan het voorkomen van verzuim. Maar helpt ook bij de terugkeer van zieke medewerkers. Zo zien zij dat u als werkgever er alles aan doet om medewerkers gezond en fit te houden.

    Uw medewerker is ziek, wat nu?

    Als uw medewerker langdurig ziek is kan dit veel vragen oproepen. Bijvoorbeeld wat u als werkgever kunt verwachten. Of wat de kosten van verzuim zijn. En welke stappen u moet zetten. Download de whitepaper en krijg op deze en andere verzuimvragen antwoord.