6 tips voor een VvE brandpreventieplan

6 tips voor een VvE brandpreventieplan

Het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) en brandpreventie: hoe voorkomt u zware schade door rook, brand of bluswater? Wij geven u 6 tips.

VvE en vastgoed 3 jun 2020 5 minuten

6 tips voor een VvE brandpreventieplan

De gevolgen van brand in een appartementencomplex kunnen ernstig zijn. Voor de bewoners én het gebouw. Want niet alleen het appartement met de brandhaard loopt risico. Hoe voorkomt u zware schade door rook, brand of bluswater? 6 tips voor een brandpreventieplan.

Maak een afspraak met de brandweer om de brandveiligheid te checken. Zij geven bijvoorbeeld tips over brandcompartimentering.
Nooddeuren blijken bij inspectie vaak niet bruikbaar. Ze zitten vast of er staan goederen in de weg. Dat is heel gevaarlijk, want bij een brand staan ruimtes snel vol met rook. Houd nooddeuren en vluchtroutes altijd vrij. En wijs de appartementseigenaars op het belang hiervan. Let ook op dat de noodverlichting goed zichtbaar is en werkt. Vooral in een appartementencomplex met veel gangen is de vluchtwegaanduiding heel belangrijk. Verder is het gebruik van de liften tijdens een brand verboden. Vergeet dit niet te vermelden in het huishoudelijk reglement van uw VvE.
Het advies is om op elke verdieping een brandblusapparaat te hebben, met een inhoud van minimaal 6 liter. Of branddekens met kleinere brandblusapparaat als extraatje. Hang de handblussers duidelijk zichtbaar op, op een makkelijk toegankelijke en bereikbare plaats. Zo kunnen mensen snel reageren. En zichzelf en anderen met behulp van de blusser in veiligheid brengen. Laat de brandblussers keuren door erkende instanties en vervang de brandblussers regelmatig. Een blusdeken in de keuken helpt bij een vlam in de pan.
Met rookmelders alarmeert u veel bewoners voor er echt sprake is van een vuurzee. Ze kunnen zich dan tijdig in veiligheid brengen. Plaats de rookmelders zoveel mogelijk in centrale ruimtes en in de liftruimte. Ook sprinklerinstallaties helpen tijdig de brand te bestrijden. Deze installaties sproeien water als de temperatuur in een ruimte een bepaalde hoogte bereikt.
Mensen hebben steeds meer elektrische apparaten met (lithium-ion) accu’s en opladers in huis. Een accu kan spontaan vlamvatten of door oververhitting in brand vliegen. Bijvoorbeeld doordat de accu kapot is gegaan door vallen of stoten. Of doordat deze te dicht bij een hittebron heeft gelegen en te warm is geworden. Dan kan er kortsluiting in de accu ontstaan. Brandende accu’s zijn lastig te blussen en steken omringende voorwerpen aan. De kans dat accu’s in brand vliegen, is klein. Maar in 2017 waren er landelijk toch zo’n 10 incidenten per week.

Gebruik goede accu’s en opladers
Verzekeringsmaatschappijen en de brandweer geven tips voor een veilig gebruik van accu’s en opladers. Koop bijvoorbeeld accu’s en opladers van gerenommeerde fabrikanten en geen spullen van onduidelijke kwaliteit. Kijk goed naar de specificaties: of de accu of oplader wel geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt. En lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Voorkom oververhitting
Laad een apparaat bij voorkeur vlak bij een rookmelder. En doe dat liever niet ’s nachts, hoe aantrekkelijk het ook is. Leg apparaten die worden opgeladen in ieder geval niet vlak bij of tegen materialen aan die snel vlam vatten. Ook is het niet verstandig accu’s op (te) warme plaatsen te leggen. Of ze te lang in een lader te laten zitten. Dan neemt de kans op oververhitting toe.
Ook zonnepanelen kunnen in brand vliegen. Bijvoorbeeld door ondeugdelijke accu’s, slechte verbindingen of losse connectoren. Met de sterke groei van het aantal zonnepanelen in ons land, zijn er ook steeds meer ‘buurtbatterijen’. Een buurtbatterij is een ruimte met lithium-ion accu’s, voor de opslag van extra stroom van zonnepanelen. Voor appartementencomplexen kan dit een belangrijke energiebron zijn. Bijvoorbeeld als er ‘s winters onvoldoende energie van de zonnepanelen zelf komt.
6 tips voor een VvE brandpreventieplan

Check de maatregelen

Maar een buurtbatterij is niet ongevaarlijk. Doordat er zoveel accu’s samen in een kleine ruimte liggen, kan er brand ontstaan. Bij zo’n brand komen giftige gassen vrij, die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de omgeving. Is er een buurtbatterij in of naast het appartementencomplex van uw VvE? Probeer te achterhalen welke veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Of laat dit checken door de brandweer.

Laadpalen in de parkeergarage van uw VvE 

Laadpalen en elektrische auto’s in de parkeergarages van VvE’s geven risico’s. Lees de tips met maatregelen die u kunt nemen.