10 tips voor een moderne HR cyclus

10 tips voor een moderne HR cyclus

Hoe kom je als organisatie tot een nieuwe aanpak als het gaat om beoordelen en belonen? In dit artikel leest u de tips van Achmea HR.

HR 3 jun 2020 5 minuten

Een continue dialoog over leren en presteren

Met de introductie van TOP heeft Achmea het traditionele beoordelen en belonen afgeschaft. TOP staat voor Talent, Ontwikkelen, Presteren. De nieuwe manier van samenwerken binnen Achmea. Een manier die aansluit bij de snel veranderende wereld van vandaag. De kern? Een continue dialoog over leren en presteren. Hierbij vragen medewerkers regelmatig feedback aan de mensen waar ze het meeste mee werken. Leidinggevenden hebben daarbij een coachende rol. 

Iedere organisatie is anders. Ga dus op zoek naar een aanpak voor leren, presteren en waarderen die bij uw bedrijf past. U hoeft niet van te voren alle antwoorden te hebben. Praat met mensen binnen en buiten uw organisatie. Probeer dingen klein uit en leer van de ervaringen.
Ontwikkel de nieuwe aanpak samen met alle mensen in uw organisatie. Laat het geen topdown-beleidsplan worden. Creëer draagvlak. Nodig medewerkers en leidinggevenden uit om aan de pilots mee te doen. Praat ook met de vakbonden en OR. En laat HR een belangrijke adviserende, aanjagende of ondersteunende rol in het proces spelen.
Een nieuwe aanpak zoals TOP is geen systeem dat u even ontwikkelt en uitrolt. Het vraagt om een cultuurverandering en dat vergt tijd. Onderzoek wat uw medewerkers nodig hebben om daarin mee te gaan. Stimuleer, maar verplicht niets. Zo verspreidt de verandering zich als een olievlek.
Hoe laat je los zonder grip te verliezen? Wat is de impact van je eigen gedrag? En hoe ga je om met introverte mensen in je team? Leer leidinggevenden hoe ze invulling geven aan hun coachende rol. Maak die training wél verplicht: het is een belangrijke sleutel tot succes.
Eén keer per jaar terugkijken op de prestaties past niet meer in deze tijd van snelle verandering. Laat medewerkers voortdurend feedback aan elkaar vragen. En laat ze ook zelf bepalen hoe ze dat doen. Met als doel: zelfreflectie en een betere samenwerking.
Vragen wat anderen van je werk vinden, is best lastig. Dat moet je oefenen. Laat medewerkers zelf ontdekken welke manier van feedback vragen het beste voor hén en hun team werkt. Elkaar als collega’s feedback geven, helpt om samen te groeien.
Laat medewerkers zich op hun eigen manier ontwikkelen. En kijk vooral naar wat ze goed doen en hoe ze vooruit willen. Richt u niet alleen op toppers. Investeer in het talent van ál uw mensen.
Een gemiddelde score na een prettig beoordelingsgesprek leidt vaak tot teleurstelling. En werkt dus eerder negatief dan positief. Wilt u de prestaties echt stimuleren, het werkplezier vergroten en talent ontwikkelen? Maak goed presteren de norm en laat punten en sterren los.
Mensen gaan niet beter presteren als ze meer geld krijgen. En verschillen in salarisverhoging leiden vooral tot frustratie. Waardering motiveert wél. Voor de een is dat promotie, voor de ander een complimentje of zelfontplooiing. Onderzoek wat voor wie werkt.
Wilt u de prestaties echt stimuleren, het werkplezier vergroten en talent ontwikkelen?

10. Prikkel en ondersteun medewerkers met praktische instrumenten

Geen mens of team is gelijk. Ontwikkel dus verschillende communicatie- en hulpmiddelen, niet alleen digitaal. Dan kunnen medewerkers kiezen wat zij nodig hebben. Denk aan een bordspel om te leren hoe een feedback-gesprek werkt. Of video’s waarin collega’s ervaringen delen. Blijf prikkelen, maar houd het vrijblijvend. Alles mag, niets moet.

Achmea ontwikkelde DOEN!

Deze campagne helpt medewerkers en hun leidinggevenden zich de nieuwe manier van leren, presteren en waarderen van TOP eigen te maken. DOEN! biedt allerlei hulpmiddelen om zelf aan de slag te gaan. Géén lange trainingen, maar korte interventies. Van een bordspel voor het oefenen van feedback vragen tot een theatervoorstelling van 10 minuten.