Veelgestelde vragen

Zakelijke Rechts­bijstand­verzekering

Hieronder vindt u veel antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Bel ons dan even.

De juristen van de onafhankelijke Stichting Achmea Rechtsbijstand helpen u met rechtsbijstand. Is het nodig, dan schakelen we externe deskundigen in.

Nee, dat kan helaas niet. Het onderdeel Basis is verplicht. Verder kunt u zelf kiezen welke onderdelen u verzekert. Heeft u veel medewerkers? Dan maakt u met het onderdeel Arbeidsrecht uw Zakelijke rechtsbijstandverzekering op maat.

Nee, de Zakelijke rechtsbijstandverzekering dekt de kosten van externe deskundigen tot € 25.000 per gebeurtenis. De kosten van externe deskundigen bij verkeerszaken (onderdeel van Basis) zijn binnen Europa onbeperkt verzekerd. Buiten Europa is dit tot € 10.000 per gebeurtenis.

Ja, u mag de Zakelijke rechtsbijstandverzekering op elk gewenst moment sluiten. Alleen het juridische geschil dat u al heeft, is niet verzekerd.

Heeft u naast het onderdeel Basis gekozen voor het onderdeel Bedrijfsvoering Plus? Dan werken onze deskundigen aan een goede oplossing van uw geschil.

Heeft u gekozen voor het onderdeel Incassobijstand? Dan starten we een incassoprocedure. De ondergrens voor incasso is namelijk € 175.

Soms heeft u recht op een advocaat of andere jurist van uw keuze. Dit wordt ook wel voorkeursadvocaat of vrije keuze advocaat genoemd. Dit geldt:

  • als sprake is van een belangenconflict: uw wederpartij heeft ook een rechtsbijstandverzekering en heeft ook Stichting Achmea Rechtsbijstand ingeschakeld voor dit geschil
  • als onze jurist vindt dat de oplossing van uw geschil vraagt om een gerechtelijke of administratiefrechtelijke procedure

Als u er in dat geval voor kiest om uw zaak uit handen te geven aan een externe deskundige, bijvoorbeeld een advocaat, schakel deze dan niet zelf in. Neem hiervoor contact op met uw jurist. Stichting Achmea Rechtsbijstand verstrekt de opdracht aan deze externe deskundige.

Ja, de rubriek Arbeidsrecht kan vervallen op de premievervaldatum.