Bedrijfsvoering Plus

Rechtsbijstandverzekering

U krijgt rechtsbijstand bij geschillen die te maken hebben met uw ondernemersrisico. Bijvoorbeeld als uw klant vindt dat u zich niet aan een afspraak heeft gehouden. Terwijl u vindt dat u dat wel heeft gedaan. Of als u vindt dat een leverancier zich niet houdt aan het contract over de levering van materialen.

Let op: ‘Bedrijfsvoering Plus’ kunt u alleen verzekeren als u ‘Bedrijfsvoering’ afsluit.

Video

Rechtsbijstandverzekering

Bekijk het verschil tussen de rubriek Bedrijfsvoering en Bedrijfsvoering Plus: