Veelgestelde vragen

Mini-CAR verzekering

Hieronder vindt u veel antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Bel ons dan even.

(055) 579 8600

De Mini-CAR verzekering is een basisversie van de Bouw- en montageverzekering en dekt de financiële gevolgen van materiële schades tijdens uw werk op de bouwplaats. Deze verzekering is met name geschikt voor ZZP-ers die alleen bovengrondse werkzaamheden in Nederland verrichten. Deze verzekering sluit men af in combinatie met de beperkte Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven. Speciaal voor u als ZZP-er. Minder uitgebreid en dus goedkoper.

U kiest met een adviseur uit de drie verschillende rubrieken:

  • Rubriek 1 Het Werk. Hierop zijn de werkzaamheden zelf verzekerd. Ontstaat er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden schade aan het uit te voeren werk dan is dat verzekerd. Bijvoorbeeld als u een tuinhuis moet leveren en plaatsen en er in de periode van plaatsen brand ontstaat waardoor het tuinhuis schade oploopt.
  • Rubriek 2 Aansprakelijkheid. Hierop is schade aan derden verzekerd wanneer deze veroorzaakt wordt door de uitvoering van uw werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer, tijdens het maken van een tuinhuisje, de buurman van uw opdrachtgever staat te kijken naar de werkzaamheden en deze door een onverwachte beweging van u geraakt wordt door een plank. De schade die de buurman hiervan ondervindt, is gedekt.
  • Rubriek 3 Bestaande Eigendommen van de opdrachtgever. Hierop is de schade die u, tijdens uw werkzaamheden, toebrengt aan eigendommen van de opdrachtgever verzekerd. Bijvoorbeeld wanneer u bij het plaatsen van het tuinhuis de schutting van uw opdrachtgever beschadigt.

De bouw- of montageperiode begint zodra de werkzaamheden beginnen. Na de 1e (deel)oplevering start (voor dat deel) de onderhouds- of garantieperiode. Schade of verlies door brand, ontploffing en blikseminslag tijdens de bouwperiode is gewoon verzekerd. Tijdens de onderhoudsperiode dekt de brandverzekering deze risico’s.

Onze ervaren schade-experts handelen uw schade snel af. U heeft bij schade alleen te maken met deze specialisten. We laten u steeds weten hoe ver we zijn met de afhandeling van uw schade. En of we nog iets van u nodig hebben. We zorgen dat u snel weer verder kunt met uw werk.

Het verzekerde bedrag bestaat uit de totale kosten van het werk. Dit zijn meestal:

  • De aanneemsom.
  • Het salaris van de adviseurs.
  • De kosten van toezicht en controle.
  • Het werken buiten bestek.
  • De waarde van werkzaamheden die de opdrachtgever al heeft gedaan. Of van materialen die u mag gebruiken.

Om prijsstijgingen of meerwerk op te vangen, tellen we 30% bij het bedrag dat u wilt verzekeren. Is het werk klaar? Dan kijken we hoeveel premie u precies moet betalen.

Het verzekerde bedrag van de andere rubrieken:
Aansprakelijkheid: standaard € 500.000,- en maatwerk is mogelijk.
Bestaande eigendommen: afhankelijk van de situatie.

De Mini-CAR verzekering verzekert schade op het bouw- of montageterrein in Nederland. Met uitzondering van aansprakelijkheidsschade. De schade moet dan wel veroorzaakt zijn door een activiteit die plaats vond op het bouwterrein.