Tijdens uw werkzaamheden op de bouwplaats kunnen er zaken fout gaan die leiden tot financiële claims. De Mini-Car verzekering, een basisversie van de Bouw- en montageverzekering, dekt de financiële gevolgen van materiele schades tijdens uw werk op de bouwplaats.

De standaarddekking

Bij deze Mini-Car verzekering kunt u kiezen uit drie verschillende rubrieken:

  • Rubriek 1 Het Werk. Hierop zijn de werkzaamheden zelf verzekerd. Ontstaat er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden schade aan het uit te voeren werk dan is dat verzekerd. Bijvoorbeeld als u een tuinhuis moet leveren en plaatsen en er in de periode van plaatsen brand ontstaat waardoor het tuinhuis schade oploopt.
  • Rubriek 2 Aansprakelijkheid. Hierop is schade aan derden verzekerd wanneer deze veroorzaakt wordt door de uitvoering van uw werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer, tijdens het maken van een tuinhuisje, de buurman van uw opdrachtgever staat te kijken naar de werkzaamheden en deze door een onverwachte beweging van u geraakt wordt door een plank. De schade die de buurman hiervan ondervindt, is gedekt.
  • Rubriek 3 Bestaande Eigendommen van de opdrachtgever. Hierop is de schade die u, tijdens uw werkzaamheden, toebrengt aan eigendommen van de opdrachtgever verzekerd. Bijvoorbeeld wanneer u tijdens bij het plaatsen van het tuinhuis de schutting van uw opdrachtgever beschadigd