Meer weten

Bouw- en Montage­verzekering

U beschadigt uw gereedschap of het bouwmateriaal. Of het gebouw waaraan u werkt. Met onze Bouw- en montageverzekering kiest u zelf welke schades u verzekert. En bent u gedekt voor de financiële gevolgen van deze schades. U kiest voor een doorlopende polis of een projectpolis.

Dekking 1: Werk

U verzekert schade aan het project dat u bouwt. Het werk is verzekerd tegen beschadiging. Natuurlijk is schade door diefstal ook verzekerd.

U bepaalt zelf welke extra dekkingen u meeverzekert. Wat houdt elke dekking in?

Dekking 2: Aansprakelijkheid

U verzekert de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade die zaken en personen krijgen op het bouwterrein. Daarbij geldt:

  • De schade is veroorzaakt op het bouwterrein door uitvoering van het werk.
  • De schade zelf kan ook buiten het bouwterrein liggen.
  • Ontstaat er schade door activiteiten in de onderhoudstermijn? Dat kunt u meeverzekeren. De activiteit heeft dan direct te maken met het bouwproces.

Het is verstandig voor opdrachtgevers deze rubriek mee te verzekeren, omdat de bouwverzekering dekking biedt aan alle partijen. Is de schadeveroorzaker onbekend? Dan krijgt u toch een schadevergoeding. Na afhandeling van de schade kijken wij of een andere verzekering dekking biedt. Als dat zo is, dan gaat die verzekering voor. Op deze manier maken we zo goed mogelijk gebruik van de aanwezige verzekeringen.

Dekking 3: Bestaande eigendommen

U verzekert schade aan eigendommen van de opdrachtgever. De schade is veroorzaakt door uitvoering van het werk.

Dekking 4: Materieel

U verzekert noodzakelijke hulpmaterialen tegen schade of diefstal. Denk aan gereedschappen, loodsen en keten, steigers, systeemkisten en damwanden. Het hulpmiddel moet wel nodig zijn om het werk uit te voeren.

Dekking 5: Persoonlijke eigendommen

U verzekert schade aan uw eigendommen en de eigendommen van uw medewerkers. Ook schade door diefstal is verzekerd.

Bij Centraal Beheer bent u natuurlijk goed verzekerd. Toch is een schade soms niet verzekerd. Bijvoorbeeld:

  • Schade of verlies door brand, ontploffing en blikseminslag tijdens de onderhouds- of garantietermijn van het werk en/ of aan bestaande eigendommen.
  • Diefstal en vandalisme tijdens de onderhouds- of garantietermijn van het werk.
  • Geld en geldwaardige papieren.
  • Varend en drijvend materieel, kranen en motorrijtuigen en andere mechanisch voortbewogen zaken.
  • Schade aan materieel dat niet van u is.
  • Als de schade door schuld van een verzekerde is ontstaan.

In onze productvoorwaarden leest u precies wanneer u niet bent verzekerd.