Meer weten

Bestuurders­aansprakelijk­heids­verzekering

De verzekering beschermt uw privévermogen tegen een verkeerde bestuurlijke beslissing. Of u nu directeur of commissaris bent van een bedrijf. Of bijvoorbeeld penningmeester van een vereniging. U sluit deze verzekering als directie of bestuur. Zo kunt u gemakkelijk bestuurders aantrekken en houden. En u kunt rechtstreeks advies vragen aan onze ervaren juristen en ons advocatennetwerk. Wij maken altijd een offerte op maat.

Verzekerd met de Bestuurders­aansprakelijk­heids­verzekering

Wel verzekerd

  • U krijgt een claim over uw wettelijke bestuurdersaansprakelijkheid.
  • U krijgt een claim omdat uw bedrijf, (sport)vereniging of stichting zijn taak slecht zou hebben vervuld.
  • U krijgt een claim voor onzorgvuldig handelen tegenover andere personen.

Niet verzekerd

  • Schade aan personen, zoals letsel of aantasting van de gezondheid en de gevolgen daarvan.
  • Schade die verband houdt met opgelegde dwangsommen, boetes en soortgelijke betalingen met een afdwingend of bestraffend karakter.
  • Schade aan het milieu, zoals verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater, en de gevolgen daarvan.
In de polisvoorwaarden en op uw polis leest u precies in welke situaties u verzekerd bent.