Gebruikt u heftrucks, shovels, aggregaten of ander werkmaterieel? Dan weet u dat schade hieraan grote gevolgen kan hebben. Omdat schade of reparatie u veel geld kan kosten. Met onze Werkmaterieelverzekering bent u goed verzekerd.

Standaard verzekerd in de Werkmaterieel­verzekering

Onze Werkmaterieelverzekering verzekert u standaard voor wettelijke aansprakelijkheid (WA). Volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) moet de eigenaar al zijn motorrijtuigen verzekeren voor aansprakelijkheid. De WAM maakt geen verschil tussen de openbare weg of een privéterrein. U moet dus overal verzekerd zijn voor WA. Voor de wet is een motorrijtuig een voertuig of machine die zichzelf motorisch kan voortbewegen. En een aandrijving op de wielen heeft. Voorbeelden van voertuigen die onder de WAM vallen: elektrische handpallettruck, vorkheftruck, shovel, minigraafmachine en een mobiele kraan. Voor niet-zelfrijdend materieel is de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) niet beschikbaar. Twijfelt u of voor een voertuig de WAM geldt? Belt u ons dan gerust: (055) 579 8632.

Dit kunt u aanvullend verzekeren in de Werkmaterieel­verzekering

U kunt de Werkmaterieelverzekering afstemmen op uw eigen situatie. U betaalt alleen voor de zaken die u nodig hebt. U kiest uit de volgende aanvullende verzekeringen:

De WA-dekking verzekert u niet voor schade aan het materieel zelf. Daarvoor kunt u een aanvullende Cascoverzekering sluiten. U kunt kiezen uit de volgende dekkingen:

  • Beperkt casco: u bent verzekerd voor schade door brand, zelfontbranding, storm, ontploffing, implosie, blikseminslag, inductie, een neerstortend luchtvaartuig, diefstal, joyriding en verduistering.
  • Standaard casco: u bent verzekerd voor schades als gevolg van vanbuiten komende onheilen, maar ook voor schades die bijvoorbeeld komen door bedieningsfouten, ondeskundigheid en nalatigheid.
  • Uitgebreid casco: in aanvulling op de standaard casco dekking wordt onder deze dekking ook schade als gevolg van constructie-, materiaal- en fabricagefouten vergoed, inclusief de fout of het eigen gebrek zelf. U kunt deze dekking kiezen voor materieel dat niet ouder is dan 5 jaar.

Met de standaardverzekering verzekert u dus schade door een voor uw werkmaterieel van buiten komend onheil. Met uitgebreide casco verzekert u ook schade door eigen gebrek, inclusief het eigen gebrek zelf.

Met de aanvulling Ondergrondse Schade verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen door graafwerkzaamheden. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden. De dekking Ondergrondse schade is speciaal voor machines waarmee u grondverzet­werkzaamheden verricht.

De aanvullende verzekering Bestaande Eigendommen verzekert u voor schade die zelfrijdend materieel aan uw eigen bezittingen veroorzaakt. Deze schade is niet meeverzekerd onder de WA-dekking.

Soms is er niemand aansprakelijk voor uw schade. Het kan dan gaan om letselschade of zaakschade. Met de dekking ‘Schadeverzekering inzittenden’ verzekert u deze schade van een bestuurder en passagier(s).

Soms bent u niet verzekerd

Bij Centraal Beheer bent u natuurlijk goed verzekerd. Toch zijn er dingen die niet verzekerd zijn. Bijvoorbeeld:

  • Als u schade heeft aan lading of last.
  • Als u winst misloopt of uw bedrijf stil ligt door de schade aan uw werkmaterieel.
  • Als de schade gevolg is van opzet of roekeloosheid.
  • Als u uw werkmaterieel verhuurt of uitleent en daar schade ontstaat.

In onze productvoorwaarden leest u precies in welke situaties u verzekerd bent.

Dit krijgt u vergoed bij schade aan uw materieel

Wij betalen bij schade de dagwaarde. De dagwaarde is het bedrag dat uw materieel vlak voor de schade waard is. U krijgt de reparatiekosten tot maximaal de dagwaarde vergoed. Een voorbeeld: Het materieel kostte € 1.000,- en de dagwaarde is € 800,-. Dan betalen we maximaal € 800,- van de reparatiekosten.

Rechtstreeks contact bij schade

U heeft altijd rechtstreeks contact met één van onze specialisten. Met één telefoontje meldt u schade, geeft u een wijziging door of kunt u vragen stellen. U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken. Onze specialist adviseert u wat u het beste kunt doen en schakelt waar nodig direct hulp in.

Heeft u schade aan uw eigen materieel? En kunt u het daardoor niet gebruiken? Dan huurt u tijdelijk vergelijkbaar materieel. U bent maximaal 3 weken verzekerd voor schade aan het gehuurde materieel. De verzekering is gelijk aan de verzekering van het beschadigde materieel. De huurkosten betaalt u wel zelf. Huurt u tijdelijk extra materieel in? Belt u ons dan om de verzekering aan te passen.

Uw gegevens bekijken in ‘Relatie Interactief’

Relatie Interactief is onze gratis online dienstverlening. U kunt daarmee altijd uw gegevens bekijken. U ziet precies wat u heeft verzekerd. En hoe ver we bijvoorbeeld zijn met de afhandeling van uw schade. U kunt ook zelf werkmaterieel voor de verzekering aanmelden en afmelden. Of bijvoorbeeld wijzigingen op relatiegegevens doorgeven, casco-schades melden en groene kaarten aanvragen. Snel, veilig en betrouwbaar.

U krijgt Management­informatie van ons

U krijgt regelmatig managementinformatie van ons. Zoals premie- en schadeoverzichten. Daarmee kunt u precies zien hoe vaak u schade heeft. Wilt u maatregelen nemen om schade te verminderen? Onze risicoadviseurs helpen u graag. Met tips voor het voorkomen van schade. En met advies over mogelijke problemen met sleutels of serienummers.