Bent u een vervoerder in de transportsector? Dan weet u dat er veel risico’s zijn. Er kan van alles misgaan met voertuigen, lading en werkmaterieel. Aansprakelijkheid en vervoersrisico’s zijn bij onze Transport- en Logistiekpolis verzekerd. Verder kiest u zelf wat u wel of niet verzekert. Daarmee is de Transport- en Logistiekpolis van Centraal Beheer helemaal op uw situatie afgestemd. Dat is wel zo gemakkelijk. Ook voor uw klanten.

Transport verzekeren is maatwerk

U stelt zelf uw Transport- en Logistiekpolis samen. U kiest de verzekeringen die bij uw onderneming passen. Er zijn 8 onderdelen:

U bent verzekerd voor de financiële gevolgen van aansprakelijkheid in de volgende situaties:

  • Uw medewerkers krijgen een ongeluk of worden ziek door het werk (werkgeversaansprakelijkheid).
  • Uw medewerkers maken schade bij iemand anders (bedrijfsaansprakelijkheid).
  • Uw product beschadigt iemand anders (productaansprakelijkheid).

U bent als vervoerder verzekerd voor aansprakelijkheid als er iets misgaat met het transport van goederen. Dit geldt zowel nationaal als internationaal en ook als u het vervoer uitbesteedt (AVC/CMR). Meer over de AVC/CMR.

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw werkzaamheden als logistiek dienstverlener. Bij werkzaamheden moet u denken aan opslag en overslag van goederen van derden.

Veroorzaakt uw medewerker onder werktijd een verkeersongeluk? Dan bent u als werkgever vrijwel altijd aansprakelijk. Met de Verkeersdeelnameverzekering (WABM-verzekering) bent u tegen die aansprakelijkheid verzekerd.

Wat is wel verzekerd?

Wij vergoeden de schade van alle medewerkers die betrokken zijn bij een verkeersongeval. Of ze nu automobilist, (brom)fietser of voetganger zijn. En krijgt uw medewerker tijdens werktijd een ongeluk met de eigen auto? Ook dan bent u verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid verhogende bedingen. Dit betekent dat u alleen een vergoeding krijgt, als u ook zonder contract aansprakelijk bent. Staat in een contract dat u aansprakelijk bent? Maar zou u zonder contract niet aansprakelijk zijn? Dan krijgt u geen vergoeding.

In Nederland heeft jaarlijks ongeveer 1 op de 10 auto’s schade (bron: FOCWA). Bij ons sluit u een zakelijke autoverzekering voor uw bedrijfsauto of complete wagenpark. U kunt altijd rekenen op een snelle afhandeling van de schade. U kiest zelf wat u wel of niet verzekert bij onze Bedrijfsautoverzekering.

De wettelijk verplichte WA-verzekering is de basis van onze Bedrijfsautoverzekering. U kunt de verzekering uitbreiden tot een WA-Topverzekering of een All risk verzekering (WA-casco).

Op uw werkmaterieel moet u altijd kunnen rekenen. Een goede verzekering is daarbij onmisbaar. Bij ons kunt u uw werkmaterieel net zo compleet verzekeren als u wilt. Zowel het verkeer- en werkrisico zijn te verzekeren. En u kunt kiezen voor een eigen risico. Bovendien kunt u rekenen op vakkundige en directe schadeafhandeling, hulp bij schadepreventie en een minimale administratie.

Uw medewerker krijgt een ongeluk. Met de Ongevallenverzekering krijgt uw medewerker na een ongeval een uitkering. De verzekering keert uit als uw medewerker blijvend arbeidsongeschikt wordt. Of als hij overlijdt of blijvend invalide wordt. U kunt ook kiezen voor een uitbreiding zodat de verzekering ook uitkeert als het ongeluk in de vrije tijd van uw medewerker gebeurt.

Raakt u in een zakelijk conflict met een opdrachtgever? Of heeft u schade en wilt u deze verhalen? Met onze Zakelijke rechtsbijstandverzekering komen juristen op voor uw belangen. U bent altijd verzekerd van uitstekende juridische hulp.

Uw schades zijn niet altijd gedekt

Bij Centraal Beheer bent u goed verzekerd. Toch zijn er dingen die niet verzekerd zijn, bijvoorbeeld:

  • Aansprakelijkheid door verlies of beschadiging van containers.
  • Geld, edelstenen en kunstobjecten.
  • Als de schade het gevolg is van opzet of roekeloosheid.
  • Aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel.

In de productvoorwaarden en op uw polis leest u precies in welke situaties u verzekerd bent.

Over opgeslagen goederen

Natuurlijk kunt u opgeslagen goederen verzekeren met een brandverzekering. Het probleem is dat dan vaak alleen echte brandschade is verzekerd. Schade aan uw goederen door bijvoorbeeld een aanrijding met een heftruck is niet verzekerd. Verkeerd stapelen ook niet. Het verzekerde bedrag is meestal niet genoeg om de schade te vergoeden. Een Transport- en Logistiekpolis geeft u dus meer zekerheid.

De AVC/CMR

Voor vervoerders valt de aansprakelijkheid voor opgeslagen goederen onder de AVC/CMR (Algemene Vervoerscondities/Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg). Dit is wel beperkt. De AVC/CMR geldt alleen bij tijdelijke opslag van maximaal 7 dagen. Er moet voor u als vervoerder ook een noodzaak tot opslag zijn. Alle andere vormen van opslag vallen er niet onder. Heeft u schade aan opgeslagen goederen en eventuele gevolgschade? Dan bent u als opslaghouder volledig aansprakelijk. Dat is in de wet zo bepaald. U bent niet aansprakelijk als u aan deze 2 voorwaarden voldoet:

  • U gebruikt bij uw overeenkomst voorwaarden die de aansprakelijkheid beperken en die gelden in uw branche.
  • U gebruikt deze voorwaarden volgens de regels.

De specialisten van de Transport- en Logistiekpolis van Centraal Beheer vertellen u er graag meer over.

U bent als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer voor nooit meer aansprakelijk dan de limieten uit de AVC of CMR. Voor het bedrag daarboven is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Hij kan u er niet op aanspreken. Wilt u uw opdrachtgever extra service bieden? Dan kunt u een aanvullende Transport- en Logistiekpolis sluiten. Daarmee is de lading volledig verzekerd.