Zijn de essen in uw gemeente gezond?

Voorkom schade door snelle controle

U las het waarschijnlijk al in het nieuws. In Nederland heerst een agressieve schimmel die ongeveer 98% van alle essen aantast. De bomen sterven hierdoor langzaam af. Het breken van takken en omvallen van deze bomen is daardoor zeer waarschijnlijk. De kans dat derden schade lijden, is zeer groot. Zeker omdat essen vaak gevonden worden langs paden en wegen en in parken.

Aansprakelijkheid voor bomen

 
Als gemeente, provincie en/of waterschap heeft u de zorgplicht voor de bomen in uw gebied. Op basis van wet- en regelgeving bent u aansprakelijk voor schade van derden als u deze zorgplicht niet goed na komt.

Ons advies is om de essen te controleren
Op dit moment is het bekend dat bijna alle essen problemen hebben of zullen krijgen door deze schimmelinfectie. Omdat u de zorgplicht voor deze bomen heeft en u bekend kunt zijn met de problemen bij deze boomsoort, wordt mogelijk van u aanvullende actie verwacht. Wij adviseren u daarom alle essen binnen uw gebied extra en goed te controleren en indien nodig actie te ondernemen. En wilt u de controle en de eventuele acties goed vastleggen? Op deze wijze wordt schade en vervelende discussies zo veel mogelijk voorkomen.

Vragen?
Heeft u vragen over gemeenteaansprakelijkheid? Belt u ons dan gerust op (055) 579 7793 of stuur een e-mail naar overheid.zorg.onderwijs@centraalbeheer.nl