Woonverzekering

Afgesloten voor 9 oktober 2017

Sloot u een Woonverzekering af voor 9 oktober 2017? Zoals een Opstal-, Inboedel- of Kostbaarheden Buitenshuisverzekering? Op deze pagina leest u wat precies verzekerd is met uw Woonverzekering. Ook kunt u online of via de app uw schade melden.

Kies hieronder uw Woonverzekering om te zien wat wel en niet verzekerd is.
test

Alles over uw Woonverzekering afgesloten voor 9 oktober 2017

Verzekerd

 • Losse spullen in uw woning tot € 100.000,-.
 • Geld, papier met een waarde in geld en betaalpassen tot € 250,-.
 • Schade door brand, bliksem, storm en neerslag.
 • Schade door inbraak, diefstal en relletjes.
 • Spullen die u van iemand leent.

Niet verzekerd

 • Bij ernstige schuld aan de schade.
 • Schade door normaal gebruik. Zoals een kras, deuk of vlek.
 • Slecht onderhoud of een constructiefout.
 • Schade door of aan dieren.
 • Schade aan elektrische apparaten door kortsluiting.
In de voorwaarden leest u precies wat u wel en niet verzekert  met onze Woonverzekering.

Verzekerd

 • Schade aan uw woning en schuur of garage tot € 350.000,-.
 • Schade door water, stoom of olie, ontploffingen en lekkende waterleidingen.
 • Schade door brand, bliksem, storm en neerslag.
 • Schade door inbraak, diefstal, relletjes en vandalisme in huis.
 • Woningverhuur.

Niet Verzekerd

 • Bij ernstige schuld aan de schade.
 • Als u de woning voor iets anders gebruikt dan om in te wonen.
 • Als u de woning zakelijk verhuurt.
 • Aardbeving.
 • Slecht onderhoud of een constructiefout.
In de voorwaarden leest u precies wat u wel en niet verzekert met onze Woonverzekering.

Verzekerd

 • Schade aan iemand anders.
 • Schade aan de spullen van iemand anders.
 • Schade door brand aan de gehuurde vakantiewoning in het buitenland.
 • Schade die kinderen veroorzaken tijdens een vakantiebaan of stage.
 • Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst.

Niet Verzekerd

 • Schade doordat u met opzet iets doet of juist niet doet.
 • Schade aan zaken van anderen die u gebruikt, leent of verzorgt.
 • Zaken van uw werk.
 • Geld, betaalpassen en creditcards.
 • Schade door wapens.
Schade veroorzaakt door uw motorrijtuig is niet verzekerd met uw Aansprakelijkheidsverzekering. U kunt dit verzekeren met een wettelijk verplichte Autoverzekering of Motorverzekering.

In de voorwaarden leest u precies wat u wel en niet verzekert met onze Woonverzekering.

Verzekerd

 • Schade door diefstal, verlies of een plotselinge gebeurtenis.
 • Uw spullen buitenshuis. Ook medische hulpmiddelen die u leent of huurt.
 • U ontvangt maximaal het bedrag dat wij met u afspreken.
 • De spullen die u van iemand leent.
 • Maximaal € 1.000,- per gebeurtenis voor: computerapparatuur, laptops, tablets, smartphones en andere mobiele telefoons.

Niet verzekerd

 • Als u ernstige schuld heeft aan de schade.
 • Geld of andere waardepapieren, brillen en audioapparatuur.
 • Fietsen en motorvoertuigen. Of diefstal uit een motorrijtuig.
 • Uitgeleende spullen.
 • Schade door normaal gebruik of slijtage. Zoals een vlek, kras, deuk of barst.
In de voorwaarden leest u precies wat u wel en niet verzekert met onze Woonverzekering.

Verzekerd

 • Schade aan uw planten, bomen, verlichting en bestrating.
 • Schade aan uw tuinmeubels, tuingereedschap, sproei-installatie, buitenkeuken, terreinafscheiding en was aan de waslijn.
 • Schade door brand, bliksem, storm en hagel.
 • Schade door inbraak, diefstal en relletjes.
 • Schade door een lekkende leiding in de tuin, ontploffing en botsingen.

Niet verzekerd

 • Als u ernstige schuld heeft aan de schade.
 • Als de tuin vervallen of slecht onderhouden is.
 • Schade door neerslag, vorst of het riool dat overstroomt.
 • Schade door constructiefouten.
 • Schade door en aan dieren.
In de voorwaarden (pdf) leest u precies wat  u wel en niet verzekert met onze Woonverzekering.

Verzekerd

 • Ramen, dakramen, glazen deuren, douchecabines en lichtkoepels van de woning.
 • Kunststof ramen en glas als gevelversiering.
 • Glas in gebouwen die bij de woning horen.
 • Glas dat breekt.
 • Een lek in dubbelglas. Het dubbelglas is niet ouder dan 10 jaar.

Niet verzekerd

 • Als u ernstige schuld heeft aan de schade.
 • Schade in een woning die langer dan 6 maanden niet is bewoond.
 • Schade tijdens de verbouwing van de woning.
 • Schade doordat het glas is verplaatst, bewerkt of opgeslagen.
 • Schade door slecht onderhoud van het raamwerk, deuren en koepels met kitvoegen.
In de voorwaarden leest u precies wat u wel en niet verzekert met onze Woonverzekering.

Verzekerd

 • Schade aan onderdelen van de woning waarvan u de eigenaar bent.
 • Schade door brand, blikseminslag, storm en neerslag.
 • Schade door inbraak, diefstal, vandalisme en relletjes.
 • Schade door water, stoom, olie, lekkende leiding, ontploffing en botsingen.
 • Kosten van experts die de schade vast stellen.

Niet verzekerd

 • Als u ernstige schuld heeft aan de schade.
 • Kosten om de woning op te leveren zoals in het huurcontract staat.
 • Schade door slecht onderhoud.
 • Constructiefouten.
 • Schade door een aardbeving of vulkaanuitbarsting.
In de voorwaarden leest u precies wat wel en niet verzekert met onze Woonverzekering.

Verzekerd

 • Als u blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeval.
 • Wondinfectie, bloedvergiftiging of tetanus.
 • Verstuiken, ontwrichten en scheuren.
 • Verwondingen die erger worden door een medische behandeling.
 • Verwondingen door zelfverdediging of een amateursport.

Niet verzekerd

 • Als u ernstige schuld heeft aan het ongeval.
 • Als u een hernia heeft of al ziek was.
 • Als u van de wet niet mag rijden, varen of vliegen of alcohol of drugs gebruikt.
 • Als u rijdt op een motor of scooter.
 • Meedoet aan een vechtpartij of gevaarlijke sport.
In de voorwaarden leest u precies wat u wel en niet verzekert met onze Woonverzekering.