De module Rechtsbijstand van onze VvE Meerkeuzepolis verzekert uw VvE van juridische hulp. De verzekering vergoedt het verhalen van schade die uw VvE geleden heeft als gevolg van een onrechtmatige daad.

De module Rechtstbijstand kunt u aanvullend sluiten op een van de andere modules van de VvE Meerkeuzepolis.

Hulp bij juridische problemen

U kunt ook rekenen op bijstand als er juridische problemen zijn met overeenkomsten die uw VvE gesloten heeft. Daarnaast wordt er hulp geboden bij problemen met een individuele eigenaar van een appartementsrecht.