Een kapotte lamp vervangen in de hal. Kozijnen schilderen in de gemeenschappelijke ruimtes. Vaak zijn er appartementseigenaars die deze werkzaamheden vrijwillig op zich nemen. En daarbij kan er wel eens iets mis gaan. Denk bijvoorbeeld aan een val door een ruit of van een trap.

Letselschade bij vrijwilligers gedekt

De module Ongevallen vrijwilligers van de VvE Meerkeuzepolis verzekert de financiële gevolgen van letsel, overlijden of invaliditeit overkomen tijdens werkzaamheden die vrijwilligers voor uw VvE uitvoeren. Voor € 40,- per jaar verzekert u alle vrijwilligers in één keer.

Bestuursleden binden

Het valt niet altijd mee goede bestuurleden te vinden, vanwege het risico dat ze vanuit hun functie lopen. Heeft uw VvE een geschikte kandidaat op het oog? Dan heeft u met onze Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering een extra troef in handen. Zodra kandidaten weten dat binnen uw vereniging zaken uitstekend geregeld zijn, haalt u ze makkelijker over de streep!