Veelgestelde vragen

Uitvaartverzekering

Heeft u een vraag over de Uitvaartverzekering? Hieronder vindt u de antwoorden op de vragen die wij vaak horen. Staat uw vraag er niet bij? Bel dan gerust onze Klantenservice: (055) 579 8181.

Uw Uitvaartverzekering keert een bedrag uit direct na overlijden. Daarmee kunnen uw nabestaanden een uitvaart regelen die bij u past. Uw nabestaanden mogen zelf bepalen waarvoor ze de uitkering gebruiken. En op een mooie manier afscheid van u nemen zonder zich zorgen te maken over de kosten.

Een uitvaart kunt u zo duur maken als u zelf wilt. Er zijn bepaalde basiskosten, maar de meeste kosten zijn afhankelijk van uw wensen. Ook kunnen de prijzen per uitvaartondernemer verschillen. Gebruik de Uitvaartkostenmeter om de globale kosten voor een uitvaart te berekenen.

Zo werkt de verhoging van het verzekerd bedrag

We verhogen uw verzekerd bedrag elk jaar automatisch met een afgesproken percentage. Dit doen we elk jaar op dezelfde dag als de dag van de start van uw verzekering. Startte uw verzekering bijvoorbeeld op 1 mei van een bepaald jaar? Dan verhogen wij uw verzekering elk jaar op 1 mei.

Bij een verhoging van bijvoorbeeld 3,5% per jaar, ziet dat er zo uit:

 • Jaar 1: het verzekerd bedrag is € 5.000,-
 • Jaar 2: het verzekerd bedrag is € 5.175,- (€ 5.000,- + 3,5% van € 5.000,-)
 • Jaar 3: het verzekerd bedrag is € 5.356,13 (€ 5.175,- + 3,5% van € 5.175,-)

Zo berekenen we ook in de volgende jaren het verzekerd bedrag. Op uw polis ziet u of, en hoe, u een automatische verhoging heeft meeverzekerd.

Zo berekenen we de premie

U betaalt alleen extra premie voor het extra bedrag dat u verzekert. De extra premie hangt af van:

 • de stijging van het verzekerd bedrag.

 • de leeftijd van de verzekerde op het moment van de verhoging. Hoe ouder een verzekerde is, hoe hoger de extra premie wordt. Dit komt door de steeds hogere kans op overlijden.

  Uw premie kan in verhouding meer stijgen dan het verzekerd bedrag. Dit komt door de steeds hogere kans op overlijden. U kunt de automatische verhoging stoppen. Verhoogt u het verzekerd bedrag niet meer? Dan blijft uw premie vanaf dat moment gelijk. Bel ons via (055) 579 81 81 als u de automatische verhoging wilt stoppen.

Als u nog premie betaalt voor uw Uitvaartverzekering, mag u uw verzekerd bedrag 1 keer per verzekeringsjaar verhogen met minimaal € 1.000,- en maximaal € 2.500,-. Ook als u een automatische verhoging heeft meeverzekerd, dan kunt u het verzekerd bedrag op deze manier verhogen. Heeft u eenmalig een bedrag (koopsom) gestort of is uw polis premievrij gemaakt? Dan kunt u het verzekerd bedrag niet op deze manier verhogen. U kunt maximaal €  15.000,- verzekeren.

U betaalt extra premie voor het extra bedrag dat u verzekert. De extra premie hangt af van:

 • de stijging van het verzekerd bedrag.
 • de leeftijd van de verzekerde op het moment van de verhoging. Hoe ouder een verzekerde is, hoe hoger de extra premie wordt. Dit komt door de steeds hogere kans op overlijden.

Dit kan elk jaar op dezelfde dag als de dag van de start van uw verzekering. Startte uw verzekering bijvoorbeeld op 1 mei van een bepaald jaar? Dan kunt u uw verzekering elk jaar op 1 mei verhogen met minimaal € 1.000,- en maximaal € 2.500,-. U kunt maximaal € 15.000,- verzekeren.

Bel ons via (055) 579 81 81 als u het verzekerd bedrag wilt verhogen. U hoort dan direct wat dit voor uw premie betekent. Ook hoort u dan welke voorwaarden gelden bij een verhoging van het verzekerd bedrag.

U betaalt extra premie voor het extra bedrag dat u verzekert. De extra premie hangt af van:

 • de stijging van het verzekerd bedrag.
 • de leeftijd van de verzekerde op het moment van de verhoging. Hoe ouder een verzekerde is, hoe hoger de extra premie wordt. Dit komt door de steeds hogere kans op overlijden.

De premie van uw Uitvaartverzekering is niet fiscaal aftrekbaar. Wel is de Uitvaartverzekering een kapitaalverzekering. Bedraagt het verzekerde bedrag van uw polis (samen met eventuele andere uitvaartpolissen) niet meer dan € 6.859,- (2014)? Dan is de waarde van uw polis(sen) volledig vrijgesteld in box 3. U hoeft de waarde van de polis(sen) dan niet als vermogen op te geven bij uw belastingaangifte.

Wilt u geen premie meer betalen voor uw Uitvaartverzekering? Dan kan de verzekering misschien nog tegen een lager verzekerd bedrag doorlopen. Dit hangt af van de waarde die u al heeft opgebouwd. Deze waarde moet hoog genoeg zijn om minstens € 1.000,- te verzekeren.

De premievrije waarde vindt u op het overzicht die u bij de polis ontving. Wij rekenen geen kosten voor het premievrij maken van uw verzekering.

Ga dan naar het formulier Afkoop Uitvaartverzekering.

Na ontvangst van het formulier maken wij maken de polis premievrij. U ontvangt dan een gewijzigde polis van ons met een lager verzekerd kapitaal. Uiteraard stoppen wij ook de incasso van de premie.

Houd rekening met een verwerkingstijd van ongeveer 14 dagen.

De Uitvaartverzekering keert een bedrag uit wanneer de verzekerde overlijdt. Dit bedrag is bedoeld om de uitvaart te regelen. Beëindigt u de verzekering? Dan stopt de verzekering en deze keert dan geen bedrag meer uit bij overlijden. De nabestaanden moeten de kosten van de uitvaart dan uit eigen middelen betalen.

Wilt u weten wat de kosten zijn van een uitvaart die voldoet aan uw wensen? Maak dan gebruik van de Uitvaartkostenmeter.

In plaats van de verzekering beëindigen, zou u ook de premiebetaling kunnen stoppen.

Overweegt u elders een verzekering af te sluiten? Houdt u er dan rekening mee dat u meestal opnieuw om gezondheidswaarborgen wordt gevraagd.