Veelgestelde vragen

Uitvaartverzekering

Kijk regelmatig of uw uitvaartverzekering nog aansluit bij uw wensen

U heeft uw verzekering een tijd geleden afgesloten. Misschien is uw situatie veranderd of heeft u nu andere wensen. Controleer vooral het verzekerd bedrag. Past dat nog bij uw uitvaartwensen en die van uw nabestaanden? Welke mogelijkheden er zijn om uw uitvaartverzekering aan te passen, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw uitvaartverzekering aan te passen?

Of wilt u meer informatie over uw uitvaartverzekering? Bel even Apeldoorn (055) 579 8181. We helpen u graag verder.

Uw Uitvaartverzekering keert een bedrag uit direct na overlijden. Daarmee kunnen uw nabestaanden een uitvaart regelen die bij u past. Uw nabestaanden mogen zelf bepalen waarvoor ze de uitkering gebruiken. En op een mooie manier afscheid van u nemen zonder zich zorgen te maken over de kosten.

Het Nibud (Nationaal instituut voor budgetvoorlichting ) heeft onderzocht wat een uitvaart tegenwoordig kost. Een uitvaart kost gemiddeld € 7.500,-. Een uitvaart kunt u zo duur maken als u zelf wilt. Er zijn bepaalde basiskosten, maar de meeste kosten zijn afhankelijk van uw wensen of die van de nabestaanden. De kosten kunnen per gemeente en per uitvaartondernemer verschillen.

Wilt u weten wat de kosten zijn van een uitvaart die voldoet aan uw wensen?

Vul dan de ‘uitvaartkostenmeter’ in op www.monuta.nl/uitvaartkosten.

Zo werkt de verhoging van het verzekerd bedrag

We verhogen uw verzekerd bedrag elk jaar automatisch met een afgesproken percentage. Dit doen we elk jaar op dezelfde dag als de dag van de start van uw verzekering. Startte uw verzekering bijvoorbeeld op 1 mei van een bepaald jaar? Dan verhogen wij uw verzekering elk jaar op 1 mei.

Bij een verhoging van bijvoorbeeld 3,5% per jaar, ziet dat er zo uit:

  • Jaar 1: het verzekerd bedrag is € 5.000,-
  • Jaar 2: het verzekerd bedrag is € 5.175,- (€ 5.000,- + 3,5% van € 5.000,-)
  • Jaar 3: het verzekerd bedrag is € 5.356,13 (€ 5.175,- + 3,5% van € 5.175,-)

Zo berekenen we ook in de volgende jaren het verzekerd bedrag. Op uw polis ziet u of, en hoe, u een automatische verhoging heeft meeverzekerd.

Zo berekenen we de premie

U betaalt alleen extra premie voor het extra bedrag dat u verzekert. Het verzekerd bedrag en de premie stijgen niet met hetzelfde percentage. Hoe hoog de extra premie is hangt af van:

  • de stijging van het verzekerd bedrag.
  • de leeftijd van de verzekerde op het moment van de verhoging. Hoe ouder een verzekerde is, hoe hoger de extra premie wordt. Dit komt door de steeds grotere kans op overlijden.

Uw premie kan in verhouding meer stijgen dan het verzekerd bedrag. Dit komt door de steeds grotere kans op overlijden. U kunt de automatische verhoging stoppen. Verhoogt u het verzekerd bedrag niet meer? Dan blijft uw premie vanaf dat moment gelijk. Bel ons via (055) 579 8181 als u de automatische verhoging wilt stoppen.

Als u nog premie betaalt voor uw Uitvaartverzekering, mag u uw verzekerd bedrag 1 keer per verzekeringsjaar verhogen met minimaal € 1.000,- en maximaal € 2.500,-. Ook als u een automatische verhoging heeft meeverzekerd, dan kunt u het verzekerd bedrag op deze manier verhogen. Heeft u eenmalig een bedrag (koopsom) gestort of is uw polis premievrij gemaakt? Dan kunt u het verzekerd bedrag niet op deze manier verhogen. U kunt maximaal €  15.000,- verzekeren.

U betaalt extra premie voor het extra bedrag dat u verzekert. De extra premie hangt af van:

  • de stijging van het verzekerd bedrag.
  • de leeftijd van de verzekerde op het moment van de verhoging. Hoe ouder een verzekerde is, hoe hoger de extra premie wordt. Dit komt door de steeds hogere kans op overlijden.

U mag het verzekerd bedrag 1 keer per polisjaar met minimaal € 1.000,- en maximaal € 2.500,- verhogen. Tot maximaal € 15.000,- in totaal. U hoeft hiervoor geen medische gegevens aan te leveren. Door het verhogen van het verzekerd bedrag stijgt de premie.

Bel ons via (055) 579 8181 als u het verzekerd bedrag wilt verhogen.

U betaalt extra premie voor het extra bedrag dat u verzekert. De extra premie hangt af van:

  • de stijging van het verzekerd bedrag.
  • de leeftijd van de verzekerde op het moment van de verhoging. Hoe ouder een verzekerde is, hoe hoger de extra premie wordt. Dit komt door de steeds grotere kans op overlijden.

Dat kan. Het minimale verzekerd bedrag is € 1.000,-.

Bel ons via (055) 579 8181 als u het verzekerd bedrag wilt verlagen.

De premie van uw Uitvaartverzekering is niet fiscaal aftrekbaar.

Moet ik mijn Uitvaartverzekering meenemen in mijn aangifte voor de Belastingdienst?

Uitvaartverzekeringen hebben een eigen fiscale vrijstelling in box 3. U leest hier meer over op de website van de Belastingdienst.

Wilt u geen premie meer betalen voor uw Uitvaartverzekering? Dan kan de verzekering misschien nog tegen een lager verzekerd bedrag doorlopen. Dit hangt af van de waarde die u al heeft opgebouwd. Deze waarde moet hoog genoeg zijn om minstens € 1.000,- te verzekeren.

De premievrije waarde vindt u op het overzicht die u bij de polis ontving. Bel ons via (055) 579 8181 als u wilt stoppen met premie betalen.

Uw Uitvaartverzekering keert een bedrag uit wanneer de verzekerde overlijdt. Dit bedrag is bedoeld om de uitvaart te regelen. Beëindigt u de verzekering? Dan stopt de verzekering en deze keert dan geen bedrag meer uit bij overlijden. De nabestaanden moeten de kosten van de uitvaart dan uit eigen middelen betalen.

Wilt u uw Uitvaartverzekering stoppen? Ga naar het formulier Afkoop Uitvaartverzekering.

Kijk op www.monuta.nl/uitvaartkosten om de globale kosten voor een uitvaart te berekenen.

In plaats van de verzekering beëindigen, zou u ook de premiebetaling kunnen stoppen.

Overweegt u elders een verzekering af te sluiten? Houdt u er dan rekening mee dat u meestal opnieuw medische gegevens aan moet leveren.

Geldt op uw Uitvaartverzekering overrentedeling? Dan laten wij u ieder jaar in een brief weten of het verzekerd bedrag van de Uitvaartverzekering stijgt.

De afgelopen jaren is het verzekerd bedrag niet gestegen door overrentedeling. Wij verwachten dat dit de komende jaren zo blijft. De rente op de kapitaal- en geldmarkt is daarvoor te laag.

Uitleg over de overrentedeling

Overrentedeling is een vorm van winstdeling. Uw verzekerd bedrag kan stijgen door de rente op de kapitaal- en geldmarkt. De overrentedeling hangt dus niet af van de winst die wij als verzekeraar maken. We beleggen met uw premie niet in aandelen.

We bepalen de overrente met het U-rendement

Het Verbond van Verzekeraars stelt elke maand de nieuwe U-rendementen vast. Voor het U-rendement gaan we uit van het rendement van staatsleningen met looptijden van 2 tot 15 jaar. Het gaat om een selectie van staatsleningen. Voor uw verzekering gaan we uit van het gemiddelde U-rendement over de afgelopen 10 jaar. U vindt de U-rendementen op www.verbondvanverzekeraars.nl.

Wanneer krijg ik overrente?

Dit leggen we uit met een voorbeeld:
In dit voorbeeld rekenen we met een rekenrente van 4%. Met deze rente berekenen wij het verzekerd bedrag dat u zeker krijgt. De marge is 0,62%. Bij een rendement van 5,1% is dan het overrentepercentage 0,48% (5,1% - 4% - 0,62%).

Door de overrentedeling stijgt de waarde van uw verzekering

Bij overrentedeling krijgt u extra rente over de waarde van uw verzekering. En dit zorgt ervoor dat uw verzekerd bedrag stijgt. Heeft u in een jaar geen overrentedeling? Dan blijft uw verzekerd bedrag hetzelfde.

Ja, de kinderen van de verzekerde zijn tot aan hun 18e verjaardag gratis meeverzekerd. Op de polis leest u voor welk bedrag de kinderen verzekerd zijn.

Kinderen ouder dan 18 jaar zijn niet meeverzekerd.