Veelgestelde vragen

Uitvaartverzekering

Tip

Kijk regelmatig of uw Uitvaartverzekering nog aansluit bij uw wensen.

U heeft uw verzekering een tijd geleden afgesloten. Misschien is uw situatie veranderd of heeft u nu andere wensen. Controleer vooral het verzekerd bedrag. Past dat nog bij uw uitvaartwensen en die van uw nabestaanden? Welke mogelijkheden er zijn om uw uitvaartverzekering aan te passen, hangt af van uw persoonlijke situatie. Bel ons gerust als u hier vragen over heeft: (055) 579 8181. Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.30 uur.

Uw Uitvaartverzekering keert een bedrag uit direct na overlijden. Daarmee kunnen uw nabestaanden een uitvaart regelen die bij u past. Uw nabestaanden mogen zelf bepalen waarvoor ze de uitkering gebruiken.

Het Nibud (Nationaal instituut voor budgetvoorlichting ) heeft onderzocht wat een uitvaart tegenwoordig kost: gemiddeld € 7.500,-. Een uitvaart kunt u zo duur maken als u zelf wilt. De meeste kosten zijn afhankelijk van uw wensen of die van de nabestaanden. De kosten kunnen per gemeente en per uitvaartondernemer verschillen.

Wilt u weten wat de kosten zijn van een uitvaart die voldoet aan uw wensen?

Vul dan de ‘uitvaartkostenmeter’ in op www.monuta.nl/uitvaartkosten.

Het verzekerd bedrag gaat elk jaar automatisch omhoog met een afgesproken percentage. Dit gebeurt tot de verzekerde 74 jaar is. Dit doen we elk jaar op de dag van de start van uw verzekering. Startte uw verzekering bijvoorbeeld op 1 mei van een bepaald jaar? Dan verhogen wij uw verzekering elk jaar op 1 mei.

Bij een verhoging van bijvoorbeeld 3,5% per jaar, ziet dat er zo uit:

  • Jaar 1: het verzekerd bedrag is € 5.000,-
  • Jaar 2: het verzekerd bedrag is € 5.175,- (€ 5.000,- + 3,5% van € 5.000,-)
  • Jaar 3: het verzekerd bedrag is € 5.356,13 (€ 5.175,- + 3,5% van € 5.175,-)

Als de verzekerde 74 jaar is, kiest u elk jaar zelf of u het verzekerd bedrag verhoogt. Doet u dit na de 74e verjaardag van de verzekerde 3 jaar achter elkaar niet? Dan kunt u hierna niet meer verhogen op basis van de verhogingsoptie.

U betaalt alleen extra premie voor het extra bedrag dat u verzekert. Het verzekerd bedrag en de premie stijgen niet met hetzelfde percentage. Hoe hoog de extra premie is hangt af van:

  • de stijging van het verzekerd bedrag.
  • de leeftijd van de verzekerde op het moment van de verhoging. Hoe ouder een verzekerde is, hoe hoger de extra premie wordt. Dit komt doordat de kans op overlijden steeds groter wordt.

Uw premie kan dus meer stijgen dan het verzekerd bedrag. U kunt altijd de automatische verhoging stoppen. Dan blijft uw premie vanaf dat moment gelijk. U regelt dit met een telefoontje naar Centraal Beheer: (055) 579 8181

U mag het verzekerd bedrag 1 keer per jaar verhogen, met minimaal € 1.000,- en maximaal € 2.500,- U mag verhogen tot maximaal een verzekerd bedrag van € 15.000,-. U hoeft hiervoor geen medische gegevens aan te leveren. Houd er rekening mee dat de premie stijgt als u het verzekerd bedrag verhoogt. Voor een verhoging vult u het formulier ‘Wijzigen verzekerd bedrag of premie Uitvaartverzekering’ in en stuur deze als bijlage in een e-mail naar levensverzekering@centraalbeheer.nl.

Heeft u eenmalig een bedrag (koopsom) gestort of is uw polis premievrij gemaakt? Dan kunt u het verzekerd bedrag niet verhogen.

Dat kan. Het minimale verzekerd bedrag is € 1.000,-.

U vraagt een verlaging van het verzekerd bedrag aan met het formulier ‘Wijzigen verzekerd bedrag of premie Uitvaartverzekering’ in en stuur deze als bijlage in een e-mail naar levensverzekering@centraalbeheer.nl.

De premie van uw Uitvaartverzekering is niet fiscaal aftrekbaar.

Uitvaartverzekeringen hebben een eigen fiscale vrijstelling in box 3. U leest hier meer over op de website van de Belastingdienst.

Wilt u geen premie meer betalen voor uw Uitvaartverzekering? Dan kan de verzekering misschien nog tegen een lager verzekerd bedrag doorlopen. Dit hangt af van de waarde die u al heeft opgebouwd. Het nieuwe verzekerde bedrag moet minimaal € 1.000,- zijn.

Als u wilt stoppen met premie betalen kunt u dit aangeven op het formulier ‘Wijzigen verzekerd bedrag of premie Uitvaartverzekering’ en stuur dit als bijlage in een e-mail naar levensverzekering@centraalbeheer.nl.

Als u de verzekering stopt, dan keert deze geen bedrag meer uit bij overlijden van de verzekerde. De nabestaanden moeten de kosten van de uitvaart dan uit eigen middelen betalen.

Wilt u uw Uitvaartverzekering stoppen? Vul dan het formulier ‘Afkoop Uitvaartverzekering’ in.

In plaats van de verzekering te stoppen, kunt u ook de premiebetaling stoppen.

Overweegt u elders een verzekering af te sluiten? Houd er dan rekening mee dat u meestal opnieuw medische gegevens aan moet leveren.

Overrentedeling is een vorm van winstdeling. Uw verzekerd bedrag kan stijgen door de rente op de kapitaal- en geldmarkt. De overrentedeling hangt dus niet af van de winst die wij als verzekeraar maken.

Geldt op uw Uitvaartverzekering overrentedeling? Dan laten wij u ieder jaar in een brief weten of het verzekerd bedrag van de Uitvaartverzekering stijgt.

De afgelopen jaren is het verzekerd bedrag niet gestegen door overrentedeling. Wij verwachten dat dit de komende jaren zo blijft. De rente op de kapitaal- en geldmarkt is daarvoor te laag.

Ja, de kinderen van de verzekerde zijn gratis meeverzekerd. Op de polis leest u tot welke leeftijd en voor welk bedrag de kinderen verzekerd zijn.

Bel ons gerust als u vragen heeft: (055) 579 8181. Wij helpen u graag. Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.30 uur.