De begunstigden van uw Uitvaart­verzekering

Aan wie keren wij uit?

Op de polis van uw Uitvaartverzekering staat wie er als 1e recht heeft op de uitkering. De uitkering gaat altijd naar de begunstigden op de polis. Oók als er iets anders in het testament staat.

De volgorde van de begunstigden in de polis bepaalt wie de uitkering krijgt.
  • De begunstigde op plaats 1 heeft het eerste recht op de uitkering.
  • Overlijdt een begunstigde? Dan gaat de uitkering naar de volgende begunstigde. Behalve als de overleden begunstigde een kind is van de verzekeringnemer. Dan nemen de kinderen van de overleden begunstigde zijn plaats in. Dit gebeurt ook als één van de kinderen van dat kind overleden is. Dan nemen zijn kinderen zijn plaats in.
  • Weigert een begunstigde de uitkering? Ook dan gaat de uitkering naar de volgende begunstigde.
  • Hebben meer begunstigden dezelfde plaats in de volgorde op de polis? Dan krijgt iedere begunstigde evenveel.

Voorbeeld

  • Een verzekeringnemer heeft zijn 3 kinderen gekozen als 1e begunstigde. Het oudste kind is overleden. Dit oudste kind had twee kinderen.
  • De 2 nog levende kinderen van de verzekeringnemer krijgen nu ieder 1/3 deel van de uitkering.
  • De 2 kinderen van het overleden oudste kind krijgen ieder 1/6 deel.

Veranderen begunstiging

Wilt u de begunstiging op uw polis veranderen? Vul het formulier ‘Wijzigen begunstiging Uitvaartverzekering’ in en stuur dit als bijlage in een e-mail naar levensverzekering@centraalbeheer.nl.

Bel ons als u vragen heeft

Heeft u vragen over uw Centraal Beheer Uitvaartverzekering? Bel ons: (055) 579 8181. We helpen u graag. Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.30 uur.