Echtscheiding

Rechtsbijstandverzekering

 • U bent verzekerd van advies en hulp. Ook bij kleine zaken.
 • Geen eigen risico.
 • Geen maximum bedrag voor de hulp van Achmea Rechtsbijstand.

Een echtscheiding leidt vaak tot frustraties en papieren rompslomp. Het is prettig dat u kunt rekenen op bemiddeling tussen u en uw ex-partner.

12 maanden wachttijd

U heeft een wachttijd van 12 maanden na het afsluiten van de verzekering.

Verzekerd Niet verzekerd
 • Alles wat is verzekerd in de basisdekking.
 • Kosten tot € 7.500,-
  • Voor bemiddeling bij scheiden als u minimaal 3 jaar getrouwd bent of geregistreerd partners bent.

 • Alles wat niet is verzekerd in de basisdekking.
 • U krijgt geen bemiddeling als u al eens bemiddeling kreeg voor hetzelfde huwelijk of partnerschap.
 • Geschil over
  • De kwaliteit of het resultaat van de bemiddeling.
  • Een bemiddelaar die u zelf koos.
Precies weten wat wel en niet is verzekerd?
Kijk in onze polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering (pdf).

Bereken uw premie