Wat is een pandhouder?

De pandhouder is meestal de bank of hypotheek­verstrekker

  • Als de verzekering nodig is bij een lening of hypotheek, wil de bank of hypotheek¬≠verstrekker vaak dat de verzekering wordt verpand. De bank of hypotheek¬≠verstrekker wordt dan pandhouder.
  • De pandhouder heeft als 1e recht op de uitkering.
  • Bij een uitkering uit de verzekering gaat de pandhouder dus voor op de begunstigde(n).
  • Met de uitkering wordt de schuld (of een gedeelte daarvan) terugbetaald.
  • Is de uitkering uit de verzekering groter dan de schuld? Dan betalen we de rest aan de begunstigde(n).
  • Als u de verzekering wilt veranderen of stoppen, hebt u toestemming nodig van de pandhouder.