Kruislings verzekeren en premie­verschuldigdheid

Soms kunt u erfbelasting voorkomen

Soms kunt u voorkomen dat nabestaanden erfbelasting betalen over de uitkering uit de overlijdens­risico­verzekering. Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. De Belastingdienst kijkt naar degene die de premie voor de overlijdens­risico­verzekering verschuldigd is. Soms is het dan nuttig om de verzekering kruislings af te sluiten. Of om premie­verschuldigdheid op de polis te zetten. Erfbelasting kan namelijk worden voorkomen als degene die overlijdt, niet zelf de premies heeft betaald of verschuldigd was.

Kruislings verzekeren

U sluit de verzekering af. U bent de verzekeringnemer en u betaalt de premie. Iemand anders is de verzekerde. Dat noemen we kruislings verzekeren. Als die persoon overlijdt betaalde hij of zij de premie niet zelf.

Premieverschuldigdheid

Als u uzelf verzekert, betaalt u zelf de premie. Het kan dan nuttig zijn om premie­verschuldigdheid op de polis te zetten om erfbelasting te voorkomen. Als u premie­verschuldigdheid bij ons aanvraagt, zetten wij op de polis dat iemand anders de premie ‘verschuldigd’ is. De belastingdienst kijkt namelijk naar wie de premie verschuldigd is. U betaalt wel gewoon zelf de premie.
Vraag premieverschuldigdheid aan

Kruislings verzekeren of premieverschuldigdheid helpt alleen erfbelasting te voorkomen als:

  • u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft onder huwelijkse voorwaarden.
  • u samenwoont en daar verder geen afspraken over heeft gemaakt.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen?

Kruislings verzekeren of premie­verschuldigdheid helpt dan niet om erfbelasting te voorkomen. De belastingdienst gaat er namelijk van uit dat de premie door u samen is betaald. De helft van de uitkering uit de overlijdens­risico­verzekering telt mee voor erfbelasting.

Komt u er zelf niet uit? Een adviseur kan u helpen

Vraag vooraf wat u betaalt voor het advies. U leest meer informatie over erfbelasting op onze website.