Als uw verzekering is gestart

Hoe werkt het?

Wat doen wij voor u als u een Overlijdens­risico­verzekering heeft afgesloten? Nadat u de online gezondheids­verklaring heeft verstuurd, krijgt u een 'voorlopige dekking’. Daarna volgt de medische beoordeling. Als uw verzekering is gestart, mag u dit verwachten van Centraal Beheer:

1. U krijgt de polis

Bewaar de polis goed. Hierop staan de afspraken die we maakten over uw verzekering. Er staat belangrijke informatie op, zoals wie er verzekerd is. En uw looptijd, uitkeringsvorm en verzekerde bedrag. Op uw polis staan ook de begunstigden. Op de polis staat ook belangrijke informatie over de belasting. En over situaties waarin u de verzekering misschien moet veranderen.

2. Als uw situatie verandert

U mag uw verzekering veranderen. U kunt het verzekerde bedrag verlagen of verhogen. Ook kunt u de looptijd of de vorm van de verzekering veranderen. Of de verzekeringnemer veranderen. Wij helpen u graag om een wijziging te doen. Veel wijzigingen kunt u via een formulier regelen. De formulieren staan op onze website. Is het geregeld? Dan krijgt u van ons een nieuwe polis.

3. Als uw verzekering stopt

Is de looptijd van uw verzekering voorbij? En sloot u de verzekering af na 1 januari 2013? Dan krijgt u 3 maanden voor de einddatum een brief. Stopt u zelf de verzekering? Na uw opzegging schrijven wij geen premie meer af.

U mag de verzekering elke dag stoppen. Wij schrijven de premie aan het begin van de maand af. Stopt de verzekering in die maand? Dan krijg u de premie die u heeft betaald voor de rest van die maand terug.

Is de overlijdens­risico­verzekering gekoppeld aan een hypotheek? Dan mag u de verzekering alleen stoppen als u toestemming heeft van de hypotheekverstrekker.

4. Als u vragen heeft

Heeft u vragen? Bel ons gerust. We helpen u graag. Wij geven u geen advies over uw persoonlijke situatie. Wij kunnen voor u ook niet onze verzekering vergelijken met een ander product. U vindt op onze website ook informatie over onze Overlijdens­risico­verzekering.

5. Informatie op Mijn Centraal Beheer

Handig om te weten: de informatie over uw verzekering staat ook in Mijn Centraal Beheer.

Als de verzekerde overlijdt

U sloot deze verzekering om nabestaanden financieel te ondersteunen als er iets gebeurt. Overlijdt de verzekerde? Dan zorgen wij ervoor dat de begunstigden de uitkering krijgen.