Bagage op reis

Kortlopende Reisverzekering

Wij betalen u bij schade, verlies of diefstal van uw bagage. Bijvoorbeeld kleding, reisdocumenten en geld. U kiest zelf het bedrag dat u wilt verzekeren. U ziet in deze tabel welk bedrag wij u betalen bij schade aan uw bagage.

Eigen risico

Het eigen risico is het deel van de schade dat u zelf betaalt. Wilt u geen eigen risico? Dan kies u voor € 0,- bij Bagage op reis. Wilt u een lagere premie? Dan kiest u voor een eigen risico van € 150,- of € 300,-.
U heeft altijd een eigen risico van € 50 voor uw GSM, smartphone, laptop of tablet. Dit eigen risico geldt per persoon, per voorwerp en per gebeurtenis. Bekijk een rekenvoorbeeld.

Verzekerd Niet verzekerd
  • Beschadiging, verlies en diefstal van bagage. Bijvoorbeeld kleding, reisdocumenten en geld.
  • De spullen die u van iemand leent.
  • Uw spullen in uw motorrijtuig. Uw motorrijtuig moet op slot zijn. En uw spullen liggen uit het zicht.
  • Uw spullen in uw caravan. Uw caravan moet op een officiële standplaats staan en op slot zijn.
  • Schade aan bagage door slijtage, weersinvloeden en ongedierte.
  • U let niet goed op uw bagage.
  • U heeft ernstige schuld aan de schade of u pleegt een misdrijf.
  • Als u geld achterlaat in uw auto.
  • U gaat op zakenreis of doet aan winter- en onderwatersport. Dit kunt u apart meeverzekeren.

Precies weten wat wel en niet is verzekerd?
Kijk in onze voorwaarden (pdf)
Bekijk een samenvatting van onze Kortlopende Reisverzekering in het Informatiedocument.

Bereken uw premie