Rekening openen

RenteVast Rekening

Zo eenvoudig opent u een rekening

Heeft u al een RentePlús Rekening? Sla deze stap dan over.
U heeft een RentePlús Rekening nodig om een RenteVast Rekening te kunnen openen. Met een RentePlús Rekening kunt u zoveel RenteVast Rekeningen openen als u wilt. Dit is handig als u verschillende bedragen wilt vastzetten tegen verschillende looptijden.

U heeft Mijn Centraal Beheer nodig

Heeft u nog geen Mijn Centraal Beheer? Vraag er direct een aan.

Open RentePlús Rekening

Staat er € 500,- of meer op uw RentePlús Rekening? Dan kunt u een RenteVast Rekening openen met de button onder 'Sparen' in uw account.

U kunt € 500,- tot € 250.000,- vastzetten op een RenteVast Rekening. U kiest zelf hoelang u het bedrag wilt vastzetten. Dit noemen we de looptijd. U ziet direct de rente en het eindbedrag per looptijd. Open zoveel RenteVast Rekeningen als u wilt.

Verschillende looptijden mogelijk

Wilt u een deel van uw spaargeld voor langere tijd vastzetten? En een ander deel voor een kortere tijd? Dan kunt u meerdere RenteVast Rekeningen openen.

U kunt meer RenteVast Rekeningen openen met verschillende looptijden

U kunt bijvoorbeeld € 500,- voor 2 jaar vastzetten op de ene RenteVast Rekening. En op een andere RenteVast Rekening bijvoorbeeld € 10.000,- voor 10 jaar. Vanuit uw RentePlús Rekening kunt u zoveel RenteVast Rekeningen openen als u wilt. Met de looptijd die u wenst.

Kosten als u eerder stopt met uw RenteVast Rekening

U betaalt € 50 administratiekosten voor iedere RenteVast Rekening die voor de einddatum stopt. Ook kunnen wij een rentenadeel hebben als u uw RenteVast Rekening voor de einddatum stopt. Als dat zo is, vergoedt u dit nadeel aan ons. Hebben wij geen rentenadeel? Dan betaalt u alleen administratiekosten.

Zo berekenen we ons rentenadeel

Voorbeeld

1. Bepalen vergelijkingsrente

De vergelijkingsrente is de rente die we vergoeden op een nieuw deposito. Hierbij gaan we uit van een looptijd die gelijk is aan de resterende looptijd van uw deposito. Hebben we geen rente voor precies die looptijd? Dan kiezen we de rente die hoort bij de eerstvolgende kortere looptijd.

 • Is de vergelijkingsrente lager dan de rente op uw deposito? Dan hebben wij géén rentenadeel. U betaalt dan alleen administratiekosten. U vindt de actuele administratiekosten op onze website.
 • Is de vergelijkingsrente hoger dan de afgesproken rente van uw deposito? Dan hebben wij wel een rentenadeeel en volgt stap 2.

U heeft € 5.000 ingelegd op een deposito. En u stopt 2 jaar voor de afgesproken einddatum. De rente op uw deposito is 2,85%.

De rente van een nieuw deposito met een looptijd van 2 jaar is 3,25%. Dit is de vergelijkingsrente.

De vergelijkingsrente (3,25%) is hoger dan de rente op uw deposito (2,85%). Wij hebben een rentenadeel.

2. Berekenen rentebedrag op basis van de afgesproken rente

We berekenen het rentebedrag dat we tijdens de resterende looptijd zouden vergoeden over de inleg.
Jaar 1: 2,85% over € 5.000,- =
€ 142,50
Jaar 2: 2,85% over € 5.142,50 =
€ 146,56
Totaal: € 142,50 + € 146,56 =
€ 289,06

3. Berekenen rentebedrag op basis van de vergelijkingsrente

We berekenen het rentebedrag dat we nu vergoeden op een nieuw deposito met dezelfde looptijd en dezelde inleg.
Jaar 1: 3,25% over € 5.000,- =
€ 162,50
Jaar 2: 3,25% over € 5.162,50 =
€ 167,78
Totaal: € 142,50 + € 146,56 =
€ 330,28

4. Berekenen renteverschil

We berekenen het verschil tussen (3) en (2).
€ 330,28 - € 28998,06 = € 41,22

5. Berekenen rentenadeel

U vergoedt ons het renteverschil niet in de toekomst, maar nu al. Daarom rekenen we het om naar de waarde op dit moment. Dat is de ‘contante waarde’. Bij de berekening van de contante waarde gebruiken we de vergelijkingsrente.
€ 41,22/(1,0325*1,0325) = € 38,67

Zo stopt u uw RenteVast Rekening:

 • U stuurt een e-mail naar rpr@centraalbeheer.nl. Met het bij ons bekende e-mailadres als afzender.
 • U zet het nummer van uw RenteVast Rekening in het onderwerp.
 • U krijgt een e-mail met een berekening van de kosten voor het eerder stoppen van uw RenteVast Rekening.
 • U besluit definitief of u de rekening stopt.

Wij storten het geld terug op uw RentePlús Rekening

U ontvangt uw inleg plus de opgebouwde rente terug op uw RentePlús Rekening. De administratiekosten en de vergoeding van ons rentenadeel trekken wij van dat bedrag af.

In een aantal situaties berekenen wij geen boete

 • Bij stoppen van de RenteVast Rekening binnen 14 dagen na opening.
 • Bij overlijden van de rekeninghouder of de mederekeninghouder.
 • Bij (onvrijwillige) werkloosheid van de rekeninghouder of de mederekeninghouder.
 • Bij schuldsanering of faillissement van de rekeninghouder of de mederekeninghouder.
 • Bij arbeidsongeschiktheid van de rekeninghouder of de mederekeninghouder.

Stuurt u ons in deze situaties het Beëindigingsformulier RenteVast Rekening.

Uw RenteVast Rekening eerder stoppen

U ziet de einddatum van uw RenteVast Rekening online.

U betaalt maximaal 5% van uw inleg als u eerder stopt

U betaalt 1,25% per jaar tot de einddatum en u betaalt alleen over de inleg. Niet over de bijgeschreven rente. We tellen een deel van een jaar als 1 jaar. Wij halen de kosten van uw inleg af. De rest van uw inleg plus de opgebouwde rente storten we op uw RentePlús Rekening.

Een voorbeeldberekening

U heeft € 5.000,- voor 10 jaar vastgezet. De einddatum is over 4 jaar en 7 maanden. 4 jaar en 7 maanden tellen wij als 5 jaar. 5 jaar x 1,25% = 6,25%, maar het maximum is 5%. U betaalt 5% van € 5.000,- = € 250,-. U ontvangt: € 5.000,- - € 250,- = € 4.750,- + de opgebouwde rente tot het moment dat u de rekening stopt.

In een aantal gevallen berekenen wij geen boete

 • U beëindigt de RenteVast Rekening binnen 14 dagen na opening.
 • Bij overlijden van de rekeninghouder of de mederekeninghouder.
 • Bij (onvrijwillige) werkloosheid van rekeninghouder of de mederekeninghouder.
 • Bij schuldsanering of faillissement van de rekeninghouder of de mederekeninghouder.
 • Bij arbeidsongeschiktheid van de rekeninghouder of de mederekeninghouder.

Stuur ons het Beëindigingsformulier RenteVast Rekening

Scan of maak een foto van het formulier. En stuur het formulier per e-mail naar: rpr@centraalbeheer.nl. Zet uw rekeningnummer in het onderwerp. Kunt u niet scannen of een foto maken? Stuur het formulier dan per post naar Centraal Beheer, Team Sparen, Antwoordnummer 506, 7300 WB Apeldoorn. Een postzegel is niet nodig.

Na ontvangst storten wij uw geld terug op uw RentePlús Rekening

U ontvangt uw inleg plus de opgebouwde rente terug op uw RentePlús Rekening. De kosten van 1,25% per jaar trekken wij van dat bedrag af. Dan stoppen wij uw RenteVast Rekening.