Meer informatie

RenteVast Rekening

Uw online depositorekening

Uw RenteVast Rekening is een depositorekening.

U zet uw geld vast voor een bepaalde tijd

Tijdens deze periode haalt u geen geld van uw depositorekening en stort u niets bij.

U ontvangt een aantrekkelijke en vaste rente

De rente van uw RenteVast Rekening staat vast. En blijft dus de gehele looptijd hetzelfde.

U kunt meerdere RenteVast Rekeningen openen

Met verschillende bedragen en verschillende looptijden. U kunt dus niet geld bijstorten op uw rekening. Maar u kunt wel een nieuwe RenteVast Rekening openen.

U krijgt uw geld en rente aan het einde van de looptijd

U krijgt uw inleg plus de opgebouwde rente teruggestort op uw RentePlús Rekening. Dan kunt u het geld opnemen. Of opnieuw vastzetten op een RenteVast Rekening. U krijgt 2 maanden voor het einde van de looptijd bericht.

Uw geld is veilig

De RenteVast Rekening valt onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank (DNB).

U regelt alles snel online

U kunt alles regelen met onze app of in Mijn Centraal Beheer. Hier ziet u 24 uur per dag uw saldo, de maandelijks bijgeschreven rente en uw resterende looptijd. Ook kunt u eenvoudig nog een RenteVast Rekening openen.

Uw geld is veilig

De RenteVast Rekening valt onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank (DNB).

Centraal Beheer is onderdeel van Achmea Bank N.V.

Achmea Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB). Uw geld op uw RenteVast Rekening valt daarom onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Uw geld is tot € 100.000,- gegarandeerd

Binnen het depositogarantiestelsel is spaargeld tot € 100.000,- per rekeninghouder gegarandeerd. Heeft u een en/of rekening bijvoorbeeld met uw partner? Dan geldt de € 100.000,- per persoon. Deze garantie geldt voor het totaal aan spaargeld dat u heeft bij Centraal Beheer, Avéro Achmea en FBTO.

Zzp’ers worden gezien als privépersoon

Voor het depositogarantiestelsel is er geen verschil in uw privéspaargeld en uw geld als zzp’er. Uw geld valt dus onder het depositogarantiestelsel als u zzp’er bent. De Nederlandsche Bank telt uw privéspaargeld en uw zakelijke tegoeden bij elkaar op.

Lees meer over het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Afsluiten kan vanaf 18 jaar

U kunt een RenteVast Rekening afsluiten als u:
  • een RentePlús Rekening heeft. De gegevens van uw RentePlús Rekening worden gebruikt voor de RenteVastRekening.
  • 18 jaar of ouder bent.

Geld vastzetten voor uw kind of kleinkind?

U kunt de RenteVast Rekening gebruiken om voor uw kinderen geld vast te zetten.

Uw minderjarige kind wordt mederekeninghouder

Uw RenteVast Rekening is gekoppeld aan uw RentePlús Rekening. Uw RenteVast Rekening staat op 2 namen. Uw RentePlús Rekening staat op dezelfde namen. U heeft dus en/of rekeningen. U bent de 1ste rekeninghouder en uw kind is de 2e rekeninghouder. Uw kind is jonger dan 18 jaar.

U geeft het spaargeld van uw kind op bij de Belastingdienst

Het spaargeld van uw minderjarige kind valt onder uw eigen vermogen. Of u belasting moet betalen over het spaargeld is afhankelijk van uw totale vermogen.

Uw RenteVast Rekening en de belasting

We sturen elk jaar de financiële gegevens van al onze rekeninghouders naar de Belastingdienst. Alle financiële instellingen in Nederland zijn dat wettelijk verplicht.

Wij geven uw spaartegoeden door aan de belasting

Uw spaartegoeden staan vooraf ingevuld op uw aangifteformulier. Is dit niet het geval? Vul uw spaartegoeden dan zelf in bij uw belastingaangifte.

U moet misschien inkomstenbelasting over uw spaartegoeden betalen

Dit hangt af van uw totale vermogen. U heeft een vrijstelling over uw totale vermogen in box 3 van € 25.000 (2017). Heeft u een fiscaal partner? Dan geldt een dubbele vrijstelling voor uw gezamenlijke vermogen. Meer informatie over de vermogensrendementsheffing.

De Belastingdienst wisselt uw gegevens uit met andere landen

De Belastingdienst wisselt gegevens uit met landen die meedoen aan de zogeheten Common Reporting Standard (CRS). Ook wisselt de Belastingdienst gegevens uit met landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft. Bent u fiscaal inwoner van een land dat niet meedoet aan de CRS? En waarmee Nederland ook geen belastingverdrag heeft? Dan geeft de Belastingdienst uw gegevens niet door aan dat land.