Wat doet u met uw levens­loop­tegoed?

Maak uw keuze voor december 2021

U kunt uw levenslooptegoed opnemen of aan uw pensioen toevoegen. U kunt het ook laten staan tot de einddatum van de levensloopregeling: 31 december 2021.

Opnemen voor verlof

U kunt uw levens­loop­tegoed gebruiken als vervangend inkomen tijdens onbetaald verlof. Dan wordt er elke maand een deel aan u overgemaakt. Ook kunt u ervoor kiezen om een deel in een keer op te nemen. Bijvoorbeeld tijdens ouderschapsverlof, zorgverlof, of een sabbatical. U kunt het ook gebruiken voor verlof direct voorafgaand aan uw pensionering. Wilt u uw levens­loop­tegoed voor verlof gebruiken? Bespreek het met uw werkgever. Die moet er wel toestemming voor geven.

Opnemen voor iets anders

Sinds 2012 mag u uw levens­loop­tegoed vrij opnemen. Bijvoorbeeld voor een wereldreis, om extra af te lossen op uw hypotheek of om voortaan op een andere manier te sparen of beleggen.

  • U kunt uw tegoed in 1 keer opnemen of in delen.
  • Opname van het tegoed gaat eenvoudig met het opnameformulier.
  • Wij maken het opgenomen tegoed binnen 12 werkdagen over naar uw werkgever. Uw werkgever zorgt voor de wettelijk inhoudingen en maakt het nettobedrag aan u over. Meestal gebeurt dat gelijk met de salarisbetaling.
  • Heeft u geen werkgever? Dan doen wij de wettelijke inhoudingen. Via Centraal Beheer kunt u 2 keer per jaar een deel van uw levenslooptegoed opnemen: per 1 maart en per 1 september. We maken het nettobedrag binnen 20 werkdagen aan u over. Wilt u uw hele levens­loop­tegoed opnemen? Dat kan op elk moment. Ook als u geen werkgever meer heeft.
  • Na opname kunt u weer doorgaan met sparen, tot eind december 2021.

Let op!
Neemt u uw levens­loop­tegoed of een deel ervan op? Dan heeft u een hoger inkomen. Dit kan van invloed zijn op eventuele toeslagen die u krijgt. Zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of kinder­opvang­toeslag. Ook kunt u in een hoger belastingtarief vallen en minder belastingkorting of lagere aftrekposten krijgen.

Toevoegen aan uw pensioen

U kunt uw levens­loop­tegoed ook gebruiken als aanvulling op uw pensioen. Wilt u dit regelen? Neem dan contact met ons op. U heeft wel toestemming nodig van uw werkgever en pensioenuitvoerder. U kunt dit op elk moment regelen, maar regel het wel:
  • vóór uw pensioen ingaat
  • uiterlijk 3 weken voor uw AOW-leeftijd (als u voor 31 december de AOW-leeftijd bereikt)
  • uiterlijk op 31 oktober 2021 (als u na 31 december 2021 de AOW-leeftijd bereikt)
Heeft u nog recht op levens­loop­verlof­korting? Dit wordt bij de toevoeging aan uw pensioen niet verrekend.

Let op!

Uw pensioenuitvoerder moet toestemming geven. Houd er rekening mee dat dit enkele maanden kan duren.

Laten staan, uiterlijk tot 31 december 2021

U kunt tot en met 2021 blijven sparen met uw Levensloop Totaalpakket. Let er wel op dat u niet te veel spaart. Zodat u blijft voldoen aan de regels van de Belastingdienst. Eind december 2021 wordt uw tegoed uitgekeerd via uw werkgever. Die doet eerst de wettelijke inhoudingen. Heeft u op 31 december 2021 geen werkgever meer? Dan regelen wij de wettelijke inhoudingen en keren we het nettobedrag aan u uit.

Let op!
Neemt u uw levens­loop­tegoed of een deel ervan op? Dan heeft u een hoger inkomen. Dit kan van invloed zijn op eventuele toeslagen die u krijgt. Zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of kinder­opvang­toeslag. Ook kunt u in een hoger belastingtarief vallen en minder belastingkorting of lagere aftrekposten krijgen.

Sparen of beleggen voor later

U kunt uw levens­loop­tegoed ook gebruiken om te sparen voor later. U laat het dan eerst uitkeren en u kiest een spaarrekening die bij u past. Centraal Beheer heeft voor elk spaardoel een prima oplossing.

Overstappen naar een andere aanbieder

U kunt een levens­loop­product nemen bij een andere aanbieder. Uw Levensloop Totaalpakket bij Centraal Beheer stopt en we maken uw levens­loop­tegoed over naar de andere aanbieder. Dit regelt u met het Wijzigingsformulier.