Eerder met pensioen

Levensloop Totaalpakket

Ouderschapsverlof neemt u op, zodat u een langere periode voor uw kinderen kunt zorgen. U mag het verlof opnemen totdat uw kind 8 jaar is. U bepaalt zelf wanneer u ouderschapsverlof opneemt. U heeft recht op ouderschapsverlof. Samen met uw werkgever bespreekt u wanneer u dit verlof opneemt.

U bepaalt hoeveel u jaarlijks spaart

  • U mag maximaal 12% van uw bruto jaarsalaris sparen. Het jaarsalaris bestaat uit uw salaris per maand, uw 13e maand, vakantiegeld en winstuitkering.
  • U mag in totaal niet meer dan 210% van het bruto jaarsalaris sparen.
  • Het bedrag mag door rente verder groeien.
  • Gebruikt u (een deel van) uw spaargeld voor onbetaald verlof? Dan mag u opnieuw sparen. Het maximum blijft 210% van het bruto jaarsalaris.

Download het deelnameformulier

Ouderschapsverlof is een recht

In de wet staat dat u recht heeft op ouderschapsverlof. Uw werkgever mag het verlof niet weigeren. U moet wel met uw werkgever bespreken wanneer u het verlof wilt. U moet samen bespreken hoe lang het verlof duurt. Uw salaris tijdens het ouderschapsverlof is afhankelijk van hoeveel uur verlof u opneemt. Uw salaris is nooit hoger dan het salaris dat u voor de verlofperiode kreeg.

Belastingvoordeel

Neemt u geld op van uw Levensloop Rekening? Dan krijgt u levensloopverlofkorting. Dat is de extra korting die u krijgt via de inkomstenbelasting. Dit bedrag is € 205,- (in 2012). U krijgt de korting voor elk jaar dat u heeft gespaard vóór 2012.

Let op: Vanaf 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op. Neemt u het spaargeld van uw Levensloop Rekening op? Dan wordt de levensloopverlofkorting verrekend die u tot 2012 opbouwde.