De vermogens­­rendements­heffing

Hoeveel belasting betaalt u over uw vermogen?

De Belastingdienst gaat ervan uit dat u een bepaald rendement uit uw vermogen haalt. Daar moet u belasting over betalen.
De Belastingdienst gaat ervan uit dat u een bepaald rendement uit uw vermogen haalt. Daarom moet u belasting betalen. Er geldt wel een vrijstelling. Dat is het ‘heffingsvrij vermogen’. Het vermogen boven het heffingsvrij vermogen heet de ‘grondslag sparen en beleggen’ (box 3).

Overzicht heffingsvrij vermogen met of zonder fiscaal partner

Jaar Heffingsvrij vermogen zonder fiscaal partner  Heffingsvrij vermogen met fiscaal partner
2019 € 30.360,-  € 60.720,-
2018 € 30.000,- € 60.000,-
2017 € 25.000,- € 50.000,- 

Uw aangifte in 2020 over belastingjaar 2019

In 2020 doet u aangifte over het belastingjaar 2019. Voor belastingjaar 2019 gelden de belastingpercentages hieronder. Deze percentages zijn berekend op basis van de informatie van de Belastingdienst.
Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage 0,13% Percentage 5,60% Percentage gemiddeld rendement
1 Tot en met € 71.650,- 67% 33% 1,935%
2 Vanaf € 71.650,- tot en met € 989.736,- 21% 79% 4,451%
3 Vanaf € 989.736,- 0% 100% 5,60%

Voorbeeld

Op 1 januari 2019 heeft u € 130.000 vermogen. Uw grondslag sparen en beleggen is dan € 130.000 - € 30.360= € 99.640. U betaalt 0,58% over € 71.650 en 1,34% over € 27.990. Dat is in totaal € 789.

Fiscale partners

Bij de aangifte kunt u uw grondslag voor sparen en beleggen en die van uw partner naar wens verdelen. Bij gezamenlijke vermogens boven de € 130.800, daalt de belasting over het vermogen als je het vermogen niet geheel aan één van de partners toerekent, maar gelijkmatig(er) over beiden verdeelt. Probeer dat dus in elk geval uit.

Meer informatie over de vermogens­rendements­heffing vindt u op de site van de Belastingdienst.