​Over beleggingsverzekeringen

Hoe staat uw beleggingsverzekering ervoor?

Het is belangrijk dat u nagaat of uw beleggingsverzekering nog bij u en uw beleggingsdoel past. Onze website helpt u daarbij. U krijgt met onze beleggingsverzekerings-scan snel inzicht in uw beleggingsverzekering.

Achmea-regeling beleggingsverzekeringen

Centraal Beheer maakt onderdeel uit van Achmea. In 2009 heeft Achmea een regeling getroffen voor haar klanten met een beleggingsverzekering. Wilt u meer weten over de berekening en verwerking van vergoedingen, aanpassing van uw verzekering en verbeterde informatie? U leest alles hierover in de Achmea-regeling voor beleggingsverzekeringen.

Veelgestelde vragen

Antwoorden op de veelgestelde vragen over de Achmea-regeling beleggingsverzekeringen.

Waar vind ik informatie over de regeling van Achmea inzake beleggingsverzekeringen?

U vindt hier meer informatie over de regeling van Achmea.

Wat houdt de Achmea-regeling beleggingsverzekeringen in?

Achmea, waar Centraal Beheer Achmea deel van uitmaakt, heeft een regeling getroffen voor beleggingsverzekeringen. In onze regeling hebben we met alle betrokken consumentenorganisaties afspraken gemaakt over de hoogte van de kosten en risicopremies van beleggingsverzekeringen. Per jaar rekenen we maximaal 2,35 tot 3,3% aan kosten over de opgebouwde waarde van uw verzekering. Aan de hand van deze percentages berekenen we of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Zijn er over de hele looptijd meer kosten gerekend dan we in onze regeling hebben afgesproken? Dan krijgt u een vergoeding. Bij lopende verzekeringen kijken we niet alleen naar de gemaakte kosten in het verleden. Maar we kijken ook naar de verwachte kosten tot het einde van de looptijd. Meer informatie over de Achmea-regeling vindt u op de speciale website: www.centraalbeheer.nl/beleggingsverzekeringen

Kom ik in aanmerking voor de Achmea-regeling beleggingsverzekeringen?

U komt in aanmerking voor de Achmea-regeling als u een of meer lopende of beëindigde particuliere beleggingsverzekeringen heeft bij Centraal Beheer Achmea of van de voorgangers Groene Land Achmea of Zilveren Kruis Achmea, die zijn gesloten vóór 1 januari 2008. Welke producten onder de regeling vallen, vindt u op de speciale website: www.centraalbeheer.nl/beleggingsverzekeringen. Ook beëindigde verzekeringen vallen onder de regeling, als ze voor 1 januari 2008 zijn afgesloten en minimaal 5 jaar hebben gelopen. Als u bij het sluiten van de verzekering heeft afgesproken dat de verzekering korter dan 5 jaar zou lopen of als de verzekering door overlijden van de verzekerde binnen 5 jaar is beëindigd, geldt de regeling ook. Is uw beleggingsverzekering vóór 1 januari 2008 beëindigd? Meld uw verzekering dan aan. Dan kunnen we ook voor die verzekering berekenen of de kosten binnen het vastgestelde maximum blijven.

Kom ik in aanmerking voor een vergoeding volgens de Achmea-regeling beleggingsverzekeringen?

In de loop van 2011 ontvangt u een brief met uw persoonlijke berekening. Daarin staat of u een vergoeding krijgt. En zo ja hoe hoog deze is. Ook als u geen vergoeding ontvangt, sturen we u een persoonlijke berekening. Als u recht heeft op een vergoeding, dan verwerken we de vergoedingen meteen na de berekeningen. Loopt uw beleggingsverzekering nog? Dan voegen we uw eventuele vergoeding toe aan de waarde van uw verzekering. Hierdoor ontwikkelt de vergoeding direct mee in uw verzekering. Is de beleggingsverzekering al beëindigd? Dan maken we de vergoeding over op uw bankrekening. Alle informatie over de Achmea-regeling vindt u op de speciale website: beleggingsverzekeringen.centraalbeheer.nl.​​