Alvast sparen zonder plannen

Heeft u nog geen plannen voor onbetaald verlof? Dan spaart u nu een vast bedrag. En bepaalt u later in alle rust waar u het opgebouwde spaargeld voor levensloop aan besteedt.

U bepaalt hoeveel u jaarlijks spaart

  • U mag per jaar maximaal 12% van uw bruto jaarloon sparen.
  • U mag in totaal 210% van uw bruto jaarsalaris sparen.
  • Neemt u tussentijds verlof op? Dan mag u daarna gewoon weer verder sparen. Zo vult u uw spaargeld weer helemaal aan.

Download het deelnameformulier