Risico's

Aan een belegging zijn financiële risico’s verbonden. De waarde van een beleggingsfonds kan schommelen. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Wij willen u erop wijzen dat de waarde van beleggingen kan stijgen maar ook kan dalen. De mogelijkheid bestaat dat u minder terugkrijgt dan uw inleg.

Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.

Elk fonds heeft zijn eigen risico’s

Onze beleggingsfondsen hebben elk een eigen beleggingsbeleid. Als gevolg daarvan heeft elk fonds zijn eigen risico’s. Elk risico wordt door ons eens per kwartaal beoordeeld. Zo nodig nemen we maatregelen om risico's te beperken. Om u een beter beeld te geven van de risico’s van elk fonds, verwijzen wij u naar het aanvullend prospectus.

 

Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de K.v.K. voor Zeist onder nr. 18059537. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt Achmea Investment Management B.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en is zij opgenomen in het register van de AFM.

algemeen