Kosten

We houden de kosten van Centraal Beheer Fondsbeleggen laag. En we vinden het belangrijk dat u precies weet welke kosten u betaalt. Hier vindt u een actueel overzicht van alle kosten.

 • Lopende kosten: verschilt per fonds
 • Aan- en verkoopkosten: 0,50% van het aan- of verkoopbedrag
 • Servicekosten: maximaal € 11,75 per kwartaal per rekening
 • Op- en afslagkosten: verschilt per fonds
 • Overige kosten
  • Lopende kosten

   Lopende kosten zijn de kosten die een beleggingsfonds maakt, zoals de kosten voor de vermogensbeheerder. Deze kosten worden verwerkt in de koers van het fonds. Hier ziet u de hoogte van de jaarlijkse lopende kosten per beleggingsfonds:

   Lopende kosten factor
   Achmea mixfonds zeer voorzichtig A 0,35%
   Achmea mixfonds voorzichtig A 0,35%
   Achmea mixfonds gemiddeld A 0,35%
   Achmea mixfonds ambitieus A 0,35%
   Achmea mixfonds zeer ambitieus A 0,35%
   Achmea euro staatsobligaties fonds A 0,22%
   Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A 0,38%
   Achmea wereldwijd aandelen fonds A 0,28%

   Aan- en verkoopkosten

   De aankoopkosten trekken we af van het bedrag dat u stort om beleggingen te kopen. De verkoopkosten tellen we op bij het bedrag waarvoor u beleggingen verkoopt. Een uitzondering geldt als u al uw beleggingen verkoopt. In dat geval trekken we de verkoopkosten af van de totale opbrengst.

   Aan- en verkoopkosten 0,50% van het aankoop- of verkoopbedrag, bij elke opdracht maximaal
   € 100,- per fonds.
   Switchkosten 0%

   Servicekosten

   U betaalt per kwartaal per Fondsbeleggen-rekening € 11,75 servicekosten. Heeft u minder dan € 2.350,- belegd? Dan betaalt u ook een lager bedrag aan servicekosten: per kwartaal 0,50% van de totale waarde van uw beleggingen op de laatste dag van het vorige kwartaal.

   De servicekosten betaalt u per Fondsbeleggen-rekening aan het begin van elk kwartaal over de service die is verleend in het voorgaande kwartaal. Bent u in de loop van dat kwartaal klant geworden? Dan betaalt u hetzelfde bedrag.

   De servicekosten betaalt u door een deel van uw beleggingen te verkopen. Dat gebeurt elk kwartaal automatisch. Uiteraard brengen we geen verkoopkosten in rekening.

   We houden rekening met de manier waarop u uw beleggingen over verschillende fondsen heeft verdeeld. Een rekenvoorbeeld maakt dat duidelijk:

   Stel, u heeft € 7.000,- belegd, verdeeld over drie fondsen. U betaalt € 11,75 per kwartaal:

   Uw beleggingen Waarde Percentage van uw beleggingen Servicekosten
   Achmea wereldwijd aandelen fonds A € 1.000 14% € 1,68
   Achmea mixfonds gemiddeld A € 2.000 29% € 3,36
   Achmea mixfonds zeer voorzichtig A € 4.000 57% € 6,71
   Totaal € 7.000 100% € 11,75

   Heeft u minder dan € 2.350,- belegd? Dan betaalt u 0,50% van de totale waarde van uw beleggingen. Het rekenvoorbeeld ziet er dan als volgt uit:

   Uw beleggingen Waarde Percentage van uw beleggingen Servicekosten
   Achmea wereldwijd aandelen fonds A € 100 14% € 0,50
   Achmea mixfonds gemiddeld A € 200 29% € 1,00
   Achmea mixfonds zeer voorzichtig A € 400 57% € 2,00
   Totaal € 700 100% € 3,50

   Op- en afslagkosten

   Als u een beleggingsfonds koopt of verkoopt, moet het fonds beleggingen kopen of verkopen. Daar zijn kosten aan verbonden. Het zou niet eerlijk zijn als de huidige beleggers in het fonds meebetalen aan deze kosten. Daarom berekent het fonds deze kosten aan u door als u een beleggingsfonds koopt of verkoopt. Dat gebeurt met een opslag of afslag. De hoogte van deze kosten verschilt per fonds.

   Elke beursdag vergelijken we het aantal aankoopopdrachten met het aantal verkoopopdrachten. Dat doen we per fonds:

   • Zijn er op een dag meer koopopdrachten dan verkoopopdrachten voor een fonds? Dan is een opslag in de koers verwerkt.
   • Zijn er meer verkoopopdrachten dan koopopdrachten? Dan is een afslag in de koers verwerkt.

   Als u switcht, betaalt u voor de verkoop én voor de aankoop een op- of afslag.

   De hoogte van op- en afslagkosten verschilt per fonds:

   Op- en afslagkosten
   Achmea mixfonds zeer voorzichtig A 0,185%
   Achmea mixfonds voorzichtig A 0,201%
   Achmea mixfonds gemiddeld A 0,217%
   Achmea mixfonds ambitieus A 0,224%
   Achmea mixfonds zeer ambitieus A 0,240%
   Achmea euro staatsobligaties fonds A 0,113%
   Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A 0,232%
   Achmea wereldwijd aandelen fonds A 0,151%

   Overige kosten

   Een beleggingsfonds maakt ook kosten waarvan de hoogte niet goed te voorspellen is. Deze overige kosten gaan ten laste van het resultaat van een fonds.

   • Transactiekosten. Elk fonds belegt in Achmea Beleggingspools die op hun beurt weer beleggen in verschillende soorten beleggingen. Er is bijvoorbeeld een pool die belegt in aandelen, een pool die belegt in obligaties, enzovoorts. Bij het kopen en verkopen van deze beleggingen maken de beleggingspools transactiekosten.
   • Interestkosten.
   • Kosten die niet gedekt worden door de op- en afslag.

   Kijk voor een volledig kostenoverzicht in het aanvullend prospectus.

    

   Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de K.v.K. voor Zeist onder nr. 18059537. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt Achmea Investment Management B.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en is zij opgenomen in het register van de AFM.