Documentatie

Als klant van Centraal Beheer Fondsbeleggen belegt u in de beleggingsfondsen van het Achmea paraplu fonds A. Gaat u in deze fondsen beleggen? Lees dan vooraf de volgende documenten van uw fondsbeheerder, Achmea Investment Management B.V. (Achmea IM):

Brochure(s)

Prospectus en voorwaarden

Het prospectus van Achmea paraplu fonds A is verbeterd. De teksten zijn leesbaarder en de indeling is duidelijker. In het prospectus is de informatie opgenomen over de acceptatiecriteria, privacy en Mijn Centraal Beheer. Ook de fondsvoorwaarden hebben we aangevuld met dezelfde onderwerpen.

Formulieren

Essentiële Beleggersinformatie (EBI)

In de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) vindt u de belangrijkste informatie van elk beleggingsfonds. Voor een volledig beeld is het belangrijk dat u het prospectus leest.

De beheerder

Meer informatie over de beheerder


Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de K.v.K. voor Zeist onder nr. 18059537. Voor het beheren van beleggingsinstellingen beschikt Achmea Investment Management B.V. over een vergunning van de Stichting Autoriteit Financiële Markten en is zij opgenomen in het register van de AFM.

algemeen