Achmea mixfonds zeer voorzichtig A


  • Relatief laag risico
  • Belegt vooral in obligaties en liquiditeiten

Samenstelling van dit fonds

Euro liquiditeiten 35%
Bedrijfsobligaties 25%
Staatsobligaties 25%
Aandelen wereldwijd 8,5%
Grondstoffen 5%
Aandelen opkomende markten wereldwijd 1,50%

In de praktijk kan de samenstelling van het fonds afwijken. Dit blijft binnen bepaalde grenzen. Hierover leest u meer in het aanvullend prospectus.

Rendement

Derde kwartaal 2016 0,75%
Tweede kwartaal 2016 1,81%
Eerste kwartaal 2016 1,54%
Vierde kwartaal 2015 0,77%
Derde kwartaal 2015 -1,04%

De waarde van uw belegging kan schommelen. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Dit is het rendement voordat de servicekosten en eventuele aan- of verkoopkosten er vanaf getrokken zijn.

Kosten

De kosten van dit fonds vindt u in het kostenoverzicht.

Meer informatie

Alle hierboven genoemde documenten worden aangeboden door uw fondsbeheerder, Achmea Investment Management B.V. (Achmea IM). Meer informatie over de beheerder.