Achmea mixfonds zeer ambitieus A


  • Relatief zeer hoog risico
  • Belegt vooral in aandelen

Samenstelling van dit fonds

Aandelen wereldwijd 80%
Aandelen opkomende markten wereldwijd 15%
Grondstoffen 5%
Bedrijfsobligaties 0%
Staatsobligaties 0%
Euro liquiditeiten 0%

In de praktijk kan de samenstelling van het fonds afwijken. Dit blijft binnen bepaalde grenzen. Hierover leest u meer in het aanvullend prospectus.

Rendement

Derde kwartaal 2016 4,97%
Tweede kwartaal 2016 2,20%
Eerste kwartaal 2016 -1,55%
Vierde kwartaal 2015 5,06%
Derde kwartaal 2015 -9,77%

De waarde van uw belegging kan schommelen. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Dit is het rendement voordat de servicekosten en eventuele aan- of verkoopkosten er vanaf getrokken zijn.

Kosten

De kosten van dit fonds vindt u in het kostenoverzicht.

Meer informatie

Alle hierboven genoemde documenten worden aangeboden door uw fondsbeheerder, Achmea Investment Management B.V. (Achmea IM). Meer informatie over de beheerder.