Achmea mixfonds voorzichtig A


  • Relatief laag risico
  • Belegt vooral in obligaties, liquiditeiten en aandelen

Samenstelling van dit fonds

Euro liquiditeiten 25%
Aandelen wereldwijd 25%
Bedrijfsobligaties 20%
Staatsobligaties 20%
Grondstoffen 5%
Aandelen opkomende markten wereldwijd 5%

In de praktijk kan de samenstelling van het fonds afwijken. Dit blijft binnen bepaalde grenzen. Hierover leest u meer in het aanvullend prospectus.

Rendement

Derde kwartaal 2016 1,61%
Tweede kwartaal 2016 1,92%
Eerste kwartaal 2016 0,84%
Vierde kwartaal 2015 1,78%
Derde kwartaal 2015 -3,12%

De waarde van uw belegging kan schommelen. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Dit is het rendement voordat de servicekosten en eventuele aan- of verkoopkosten er vanaf getrokken zijn.

Kosten

De kosten van dit fonds vindt u in het kostenoverzicht.

Meer informatie

Alle hierboven genoemde documenten worden aangeboden door uw fondsbeheerder, Achmea Investment Management B.V. (Achmea IM). Meer informatie over de beheerder.