Achmea mixfonds gemiddeld A


  • Relatief laag risico
  • Belegt vooral in obligaties, liquiditeiten en aandelen

Samenstelling van dit fonds

Aandelen wereldwijd 37,5%
Bedrijfsobligaties 20%
Staatsobligaties 20%
Euro liquiditeiten 10%
Aandelen opkomende markten wereldwijd 7,5%
Grondstoffen 5%

In de praktijk kan de samenstelling van het fonds afwijken. Dit blijft binnen bepaalde grenzen. Hierover leest u meer in het aanvullend prospectus.

Rendement

Derde kwartaal 2016 2,60%
Tweede kwartaal 2016 2,14%
Eerste kwartaal 2016 0,64%
Vierde kwartaal 2015 2,48%
Derde kwartaal 2015 -4,49%

De waarde van uw belegging kan schommelen. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Dit is het rendement voordat de servicekosten en eventuele aan- of verkoopkosten er vanaf getrokken zijn.

Kosten

De kosten van dit fonds vindt u in het kostenoverzicht.

Meer informatie

Alle hierboven genoemde documenten worden aangeboden door uw fondsbeheerder, Achmea Investment Management B.V. (Achmea IM). Meer informatie over de beheerder.