Achmea mixfonds ambitieus A


  • Relatief hoog risico
  • Belegt vooral in aandelen en obligaties

Samenstelling van dit fonds

Aandelen wereldwijd 60%
Aandelen opkomende markten wereldwijd 10%
Bedrijfsobligaties 10%
Staatsobligaties 10%
Grondstoffen 5%
Euro liquiditeiten 5%

In de praktijk kan de samenstelling van het fonds afwijken. Dit blijft binnen bepaalde grenzen. Hierover leest u meer in het aanvullend prospectus.

Rendement

Derde kwartaal 2016 3,70%
Tweede kwartaal 2016 2,26%
Eerste kwartaal 2016 -0,35%
Vierde kwartaal 2015 3,35%
Derde kwartaal 2015 -6,89%

De waarde van uw belegging kan schommelen. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Dit is het rendement voordat de servicekosten en eventuele aan- of verkoopkosten er vanaf getrokken zijn.

Kosten

De kosten van dit fonds vindt u in het kostenoverzicht.

Meer informatie

Alle hierboven genoemde documenten worden aangeboden door uw fondsbeheerder, Achmea Investment Management B.V. (Achmea IM). Meer informatie over de beheerder.