Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A


  • Relatief laag risico
  • Belegt vooral in investment grade bedrijfsobligaties

Samenstelling van dit fonds

Bedrijfsobligaties 100%

In de praktijk kan de samenstelling van het fonds afwijken. Dit blijft binnen bepaalde grenzen. Hierover leest u meer in het aanvullend prospectus.

Rendement

Derde kwartaal 2016 0,52%
Tweede kwartaal 2016 2,33%
Eerste kwartaal 2016 3,37%
Vierde kwartaal 2015 1,24%
Derde kwartaal 2015 0,41%

De waarde van uw belegging kan schommelen. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Dit is het rendement voordat de servicekosten en eventuele aan- of verkoopkosten er vanaf getrokken zijn.

Kosten

De kosten van dit fonds vindt u in het kostenoverzicht.

Meer informatie

Alle hierboven genoemde documenten worden aangeboden door uw fondsbeheerder, Achmea Investment Management B.V. (Achmea IM). Meer informatie over de beheerder.