Achmea euro staatsobligaties fonds A


  • Relatief laag risico
  • Belegt vooral in staatsobligaties

Samenstelling van dit fonds

Staatsobligaties 100%

In de praktijk kan de samenstelling van het fonds afwijken. Dit blijft binnen bepaalde grenzen. Hierover leest u meer in het aanvullend prospectus.

Rendement

Derde kwartaal 2016 0,30%
Tweede kwartaal 2016 2,18%
Eerste kwartaal 2016 3,49%
Vierde kwartaal 2015 0,21%
Derde kwartaal 2015 2,61%

De waarde van uw belegging kan schommelen. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Dit is het rendement voordat de servicekosten en eventuele aan- of verkoopkosten er vanaf getrokken zijn.

Kosten

De kosten van dit fonds vindt u in het kostenoverzicht.

Meer informatie

Alle hierboven genoemde documenten worden aangeboden door uw fondsbeheerder, Achmea Investment Management B.V. (Achmea IM). Meer informatie over de beheerder.