Saffier fonds

 

Het Saffier fonds belegt in een mix van Euro-aandelen, Euro-obligaties en Euro-liquiditeiten. Een obligatie is een lening aan een onderneming, overheid of (overheids)instelling. De nadruk van het Saffier fonds ligt op beleggingen in Euro-obligaties.

Vergelijking met benchmark

Het Saffier fonds probeert beter te presteren dan de benchmark. Een benchmark is een vooraf vastgestelde, objectieve maatstaf waarmee de rendementen van het fonds vergeleken kunnen worden.

Downloads


LET OP! Wie geld belegt neemt een financieel risico. Ook bij deze levensverzekering loopt u een beleggingsrisico. Het bedrag dat wordt betaald, wordt niet volledig belegd, een deel gaat op aan kosten en verzekeringspremies. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen die in het verleden zijn behaald garanderen niets voor de toekomst.