De vermogensrendementsheffing

Belasting betalen over spaargeld en beleggingen

De Belastingdienst gaat ervan uit dat u een bepaald rendement uit uw vermogen haalt. Daarom moet u belasting betalen. Er geldt wel een vrijstelling. Dat is het ‘heffingsvrij vermogen’. Het vermogen boven het heffingsvrij vermogen heet de ‘grondslag sparen en beleggen’ (box 3).

Voor het belastingjaar 2018 is het heffingsvrij vermogen € 30.000,- (€ 25.000,- in 2017) per belastingplichtige.

Uw aangifte in 2018 (over belastingjaar 2017)

In 2018 doet u aangifte over het belastingjaar 2017. Voor belastingjaar 2018 betaalt u belasting over uw grondslag sparen en beleggen.

Uw aangifte in 2019 (over belastingjaar 2018)

In 2019 doet u aangifte over het belastingjaar 2018. Voor belastingjaar 2018 gelden de belastingpercentages hieronder. Deze percentages zijn berekend op basis van de informatie van de Belastingdienst.

Uw grondslag sparen en beleggen U betaalt hierover *
tot en met € 70.800,- 0,61%
€ 70.800,- tot en met € 978.000,- 1,30%
vanaf € 978.000,- 1,61%

* De percentages zijn afgerond.

Voorbeeld
Op 1 januari 2018 heeft u € 130.000,- vermogen. Uw grondslag sparen en beleggen is dan € 130.000,- - € 30.000,- = € 100.000,-. U betaalt 0,61% over € 70.800,- en 1,30% over € 29.200,-. Dat is in totaal € 811,48.

Fiscale partners

Bij de aangifte kunt u uw grondslag voor sparen en beleggen en die van uw partner naar wens verdelen. Sinds 2017 kan deze verdeling invloed hebben op de belasting die u samen betaalt. Als u een vermogen van meer dan € 100.800,- namelijk aan 1 partner toerekent, komt u sneller in een hoger belastingtarief.

Meer informatie over de vermogensrendementsheffing vindt u op de site van de Belastingdienst.