6 aandachtspunten

Wat moet u doen als uw medewerker zich ziek meldt?

Als werkgever mag u niet vragen wat uw medewerker mankeert. Wel mag u informeren wanneer hij of zij weer aan het werk denkt te gaan. Toon vooral interesse. En maak gelijk een afspraak voor het volgende contactmoment. 
Geef de ziekmelding door bij de bedrijfsarts of arbodienst. Is uw medewerker langere tijd ziek? Dan nemen zij met hem of haar contact op. In een rapport staat wat uw medewerker wel en niet kan met de ziekte. En een advies hoe uw medewerker het beste kan re-integreren.
U bent verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie. Leg uw acties vast in een ziektedossier. Zo kunt u aantonen wat u heeft gedaan om uw medewerker weer aan het werk te helpen. Dit is belangrijk als blijkt dat het verzuim langdurig is. Zo voorkomt u dat UWV de termijn dat u loon moet doorbetalen verlengt
In de toekomst gaat uw medewerker als het goed is weer aan het werk. Maak daarom tijdig een plan van aanpak. Hierin staat hoe u samen gaat zorgen voor terugkeer op de werkvloer. Uw zieke medewerker en u ondertekenen beiden het plan. En er gaat een kopie naar de arbodienst. Als de situatie ondertussen verandert, past u ook het plan aan. Regelmatig evalueren blijft dus nodig.
Is re-integratie nog niet gelukt en is uw medewerker 42 weken ziek? Meld hem of haar dan
ziek bij UWV. Doe dit op tijd om een boete te voorkomen. Ondertussen blijft u verantwoordelijk voor de re-integratie.

Gaat uw medewerker weer aan de slag? Dat is goed nieuws voor iedereen. Vergeet niet om dit ook door te geven aan alle betrokken partijen. Denk daarbij onder andere aan de bedrijfsarts of arbodienst en UWV.