Zakelijk

Zó overtuigt u uw baas van een WIA-verzekering 

Zakelijk

Goed personeel is onmisbaar. En het (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken van een medewerker heeft vaak grote gevolgen. U kent het belang van een goede WIA-verzekering. Maar hoe overtuigt u uw collega's? 

16 apr 2018
3 minuten

1. Werkgever heeft keuzevrijheid

Vrijheid is belangrijk. Ook als het om verzekeren gaat .Het bedrijf kan daarom zelf keuzes maken in de dekking, de duur van de uitkering en het dekkingspercentage van de WIA-verzekering. Zo kan het bedrijf kiezen voor een inkomensgarantie van 70, 75 of zelfs 80% tot een salaris van € 100.000,-. 

2. De premie is fiscaal aftrekbaar 

Het bedrijf kan de premie van de WIA-verzekering aftrekken van de belasting. Daarnaast bepaalt de werkgever zelf hoe hij de premie verdeelt tussen het bedrijf en de medewerkers. Betaalt het bedrijf de volledige premie? Of wordt een deel ervan ingehouden op het brutoloon van uw medewerkers? Door al deze voordelen wordt de premie een stuk aantrekkelijker.

3. Medewerker kan sneller aan het werk 

De werkgever is verantwoordelijk voor de arbeidsongeschikte medewerker. En een goede aanpak van langdurig verzuim is belangrijk, maar ook wettelijk verplicht. Kan uw medewerker weer (deels) aan het werk? Dan krijgt u professionele hulp van ervaren re-integratiecoaches.

Fijne arbeidsvoorwaarde

Niemand wil arbeidsongeschikt raken. Maar als het gebeurt, is het fijn om geen financiële zorgen te hebben. Een WIA-verzekering is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor (toekomstige) medewerkers. Het laat zien dat het bedrijf om zijn medewerkers geeft en invulling geeft aan de zorgplicht.

Extra tip: WIA-calculator

Zijn uw collega’s bijna overtuigd van het belang van een WIA-verzekering? Maar is er nog twijfel? Met de WIA-calculator berekent u hoe hoog een inkomen is bij langdurige arbeidsongeschiktheid. En laat u uw collega’s zien hoe het verschil gemaakt kan worden.