Medewerker is ziek. Wat zijn uw plichten?

Uw medewerker meldt zich ziek. U wenst hem beterschap en denkt na over een vervanger. Maar naast het oplossen van zijn afwezigheid heeft u ook andere verplichtingen. Namelijk naar uw medewerker toe. Weet u wat uw plichten zijn?

Zakelijk 22 mei 2018 2 minuten

Bescherm uw bedrijf

Een verzuimverzekering vermindert het financiële risico voor uw bedrijf. En regelt ook het terugvragen van kosten als uw medewerker bijvoorbeeld niet kan werken door de schuld van een ander. Zo heeft u tijd om te ondernemen. En om uw medewerker weer aan het werk te helpen.

Voorkom boetes van UWV 

Verzekert u zich bij uw verzuimverzekering ook voor de arbodienstverlening? Dan krijgt u hulp bij het voorkomen van verzuim. En bij het begeleiden bij verzuim en re-integratie van uw zieke medewerkers. Zo weet u zeker dat u zich aan de regels houdt. En voorkomt u boetes van UWV.

Dit zijn uw plichten

Als uw medewerker ziek is

Als werkgever moet u 2 jaar minimaal 70% van het loon van uw zieke medewerker betalen. Volgens sommige cao’s is dit het 1e jaar zelfs 100%. Maar het is in het 1e jaar in elk geval nooit minder dan het minimumloon. In het 2e jaar is het loon van de medewerker soms wel lager dan het minimumloon. In dat geval kan uw medewerker een toeslag aanvragen bij UWV. Ontvangt uw medewerker ziekengeld van UWV? Dan hoeft u geen loon door te betalen. Medewerkers met een tijdelijk contract krijgen loondoorbetaling zolang het contract loopt.
Volgens de wet moeten u en uw zieke medewerker er alles aan doen om hem zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Deze wet heet de ‘Wet verbetering poortwachter’. Al vanaf de 1e ziektedag hebben u en uw medewerker verschillende verplichtingen. Deze staan in een stappenplan. Houdt u zich als werkgever niet aan alle stappen? Of voert u ze niet goed uit? Dan kan UWV een boete opleggen. En moet u mogelijk nog 1 jaar extra loon betalen. Deze boete heet de loonsanctie.
Natuurlijk bent u benieuwd hoe het met uw zieke medewerker gaat. Toch mag u niet te nieuwsgierig zijn. Er zijn namelijk maar een paar vragen die u volgens de wet mag stellen. Zelfs als uw medewerker toestemming geeft, mag u geen vragen stellen over de gezondheid. U mag ook maar weinig gegevens over de gezondheid vastleggen of verwerken. U mag wel vragen stellen die belangrijk zijn voor de werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer uw medewerker weer beter denkt te zijn. Hij hoeft dan niet te vertellen welke ziekte hij heeft. Als werkgever mag u wel aan uw medewerker vragen om de bedrijfsarts te bezoeken. De arts beoordeelt of hij aangepast werk kan doen. En hoelang zijn afwezigheid ongeveer duurt. Weet u precies wat u wel en niet mag vragen? Doe hier de test.
Lukt het u niet om uw medewerker op zijn oude werkplek te krijgen? Dan moet u hem passend werk aanbieden binnen het bedrijf. Dit is bijvoorbeeld werken in deeltijd of met een aangepast takenpakket. Ook kunt u hem een andere baan aanbieden. Of zelfs een baan bij een andere werkgever. Weigert uw medewerker (tijdelijk) aangepast werk te doen? En heeft hij daar geen goede reden voor terwijl hij dit volgens de bedrijfsarts wel kan? Dan mag u zijn loon inhouden. In het uiterste geval mag u hem ontslaan. Normaal mag u pas uw medewerker ontslaan als de ziekte langer dan 2 jaar duurt.
Vrouw in kantoor

WIA-verzekering 

Een WIA-verzekering beschermt uw medewerkers tegen de financiële gevolgen als zij (tijdelijk) niet kunnen werken. Met de WIA-calculator berekent u hoe hoog een inkomen is bij langdurige uitval. Zo ziet u direct hoe een WIA-verzekering uw zieke medewerker helpt. Maar is zo’n verzekering eigenlijk verplicht?