Welke mogelijkheden biedt een WIA-verzekering?

Een WIA-verzekering is een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkeringen. Deze beschermt uw medewerkers tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dat is een fijne gedachte. Maar welke mogelijkheden heeft u?

Zakelijk 18 apr 2018 3 minuten

Goede arbeidsvoorwaarde

Niemand wil arbeidsongeschikt raken. Maar als het gebeurt, is het fijn om geen financiële zorgen te hebben. Een WIA-verzekering is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor (toekomstige) medewerkers. Het toont goed werkgeverschap en laat zien dat u als werkgever om uw mensen geeft.

Niet wettelijk verplicht

Een WIA-verzekering is niet wettelijk verplicht. Als werkgever bepaalt u meestal zelf of u een AOV-P aanbiedt. Maar volgens sommige cao’s bent u verplicht om deze verzekering af te sluiten. Geldt dit niet voor u? Dan zijn er toch veel goede redenen om het wel te doen.

Dit zijn uw mogelijkheden

Hoe beschermt u uw medewerkers?

En krijgt hij daarom een WIA-uitkering? Dan krijgt uw medewerker standaard een vergoeding tot de AOW-leeftijd van maximaal 70 jaar. Wilt u liever een kortere periode verzekeren? Dat kan. U kunt ook kiezen voor een tijdelijke vergoeding van maximaal 5 of 10 jaar.
U bepaalt of u het inkomen tot maximaal de WIA-loongrens verzekert. Of ook het inkomen daarboven.
Dit is minimaal 70, 75 of 80% van het inkomen van uw medewerker.

Of betaalt uw medewerker ook een deel? U kiest zelf hoe u de premie verdeelt tussen u en uw werknemers. Daarnaast kunt u de premie aftrekken van de belasting. U heeft ook belastingvoordeel wanneer uw medewerker de premie betaalt vanuit het brutoloon. Dit maakt de premie extra aantrekkelijk.
Dit is voor een maximum verzekerd loon tot € 100.000,- per medewerker. Of tot de WIA-loongrens.

Deze kunt u aanvullend verzekeren met de WIA Excedentverzekering. Zelfs als u al ergens anders een WIA-verzekering heeft afgesloten. Deze aanvullende verzekering vult het deel van het salaris boven deze loongrens van € 100.000,- aan met 70, 75 of 80%. Hiermee beschermt u ook medewerkers met een loon boven het maximum dat u afspreekt in de AOV voor uw personeel.

Man op mobiel en laptop

WIA-calculator

Een WIA-uitkering betekent vaak een flinke inkomensterugval. Met de WIA-calculator berekent u het inkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. En ziet u hoe u het verschil maakt met een AOV voor uw Personeel.