Medewerkster achter laptop

Uw medewerker gaat ziek uit dienst. Wat nu?

Het contract van uw arbeidsongeschikte medewerker stopt. En u wilt deze niet verlengen. Dat hoeft ook niet. Maar wat doet u als werkgever als uw medewerker ziek uit dienst gaat? En stoppen dan de kosten die u voor hem maakt?

Zakelijk 22 mei 2018 2 minuten

Risico’s verzekeren

Als werkgever bepaalt u zelf welke risico’s u verzekert. Een verzuimverzekering verzekert u voor de loondoorbetalingsverplichting van uw zieke medewerkers. Met een Verzuim WGA Compleet verzekert u zich voor de loondoorbetalingskosten van verzuim, Ziektewet en WGA van al uw zieke (ex-)medewerkers. 

Melding bij UWV

Gaat uw medewerker ziek uit dienst? Dan meldt u dat bij UWV. Doe dit uiterlijk op zijn laatste werkdag. Anders krijgt u misschien een boete van maximaal € 455,-. Vraag bij UWV ook een Ziektewet-uitkering aan voor uw medewerker.

3 dingen om aan te denken

Als uw medewerker ziek uit dienst gaat

Denkt u dat uw medewerker gauw weer beter is? Help hem dan bij het aanvragen van een WW-uitkering. Dit kan al vanaf 4 weken voor de einddatum van zijn contract. Want krijgt hij binnen 4 weken nadat zijn contract bij u stopt een WW-uitkering? Dan is UWV zijn laatste werkgever. En bent u niet meer verantwoordelijk voor uw ex-medewerker.
UWV geeft u een boete als u niet genoeg doet om uw medewerker weer aan het werk te krijgen. Zelfs als zijn contract al bijna afloopt. En u beiden weet dat hij in de toekomst niet meer voor u werkt. Gaat uw medewerker na zijn ziekmelding binnen 6 weken uit dienst? Dan moet u zoals altijd helpen re-integreren. Maar u hoeft geen re-integratieverslag te schrijven. Gaat hij binnen 6 tot 10 weken na de ziekmelding uit dienst? Dan is een verkort verslag voldoende. Een volledig re-integratierapport is nodig als uw medewerker na de ziekmelding nog minstens 10 weken in dienst is gebleven.
Wordt uw medewerker met een arbeidscontract ziek? Dan bent u in de 1e 2 jaar van zijn ziekte verantwoordelijk voor het betalen van het loon, de verzuimbegeleiding en re-integratie. En bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet en de WGA? Dan bent u ook verantwoordelijk als uw medewerker in die 2 jaar ziek uit dienst gaat en in de Ziektewet terechtkomt. En is hij na 2 jaar nog steeds gedeeltelijk (35-80%) of volledig (80-100%), maar niet blijvend arbeidsongeschikt? Dan bent u zelfs maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de kosten van zijn WGA-uitkering. Alles bij elkaar betaalt u misschien wel 12 jaar voor iemand die niet meer voor u werkt.
Twee collega's in bespreking

Arbodienstverlening

Verzekert u zich ook voor arbodienstverlening? Dan krijgt u hulp bij het voorkomen van verzuim. En bij het begeleiden bij verzuim en re-integratie van uw zieke medewerkers. Zo weet u zeker dat u zich aan de regels van de Wet verbetering poortwachter houdt. Met dit handige stappenplan weet u precies wat u moet doen als uw medewerker zich ziekmeldt.