Stel in de keuken aan het koken

De papieren van het samenwonen

Tot over uw oren verliefd en niets liever willen dan samenwonen. Gaat u dan voor een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap? In beide regelingen legt u belangrijke zaken vast. Toch zijn de verschillen groot.

Archief 13 jul 2017 3 minuten

Naar de ambtenaar of notaris

Bij een geregistreerd partnerschap heeft u allebei automatisch via de wet een aantal rechten en plichten. Wat dat betreft is het zoiets als een huwelijk. Daarom regelt u een geregistreerd partnerschap ook bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. En wordt u (als u niets anders afspreekt) in gemeenschap van goederen geregistreerd. Eigendommen, maar ook schulden zijn van u samen.

Met een samenlevingscontract heeft u niet automatisch rechten en plichten. U kiest dan zelf welke punten u vastlegt. Bijvoorbeeld over wie wat betaalt, en over hoe de spullen verdeeld worden als u uit elkaar gaat. Een samenlevingscontract regelt u bij een notaris.

Wel of geen erfgenamen?

Bij een geregistreerd partnerschap bent u wettelijk elkaars erfgenaam. Net als bij een huwelijk. U hoeft daar dus niets apart voor te regelen. Bij een samenlevingscontract bent u niet automatisch elkaars erfgenaam. U kunt daar bij een notaris wel iets over vastleggen. Maar dan wel apart van het samenlevingscontract, in een testament.

Een partnerschap stoppen?

Een samenlevingscontract stopt automatisch als de relatie stopt. Of als u gaat trouwen. Meestal zijn er bij de notaris specifieke afspraken gemaakt over het beƫindigen van het samenlevingscontract. Als er kinderen zijn en er een ouderschapsplan gemaakt moet worden. Om een geregistreerd partnerschap te stoppen, moet u altijd naar een notaris of advocaat.

Zo zit het met alimentatieplicht

Voor geregistreerde partners is er een wettelijke alimentatieregeling. Bij een samenlevingscontract is dat niet vanzelf geregeld. Tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt. Soms zegt de rechter dat er wel alimentatie betaald moet worden bij het stoppen van een samenlevingscontract.