Voeten bij de haard

Haard of kachel weer aan?

De avonden worden alweer frisser. Tijd om de open haard of kachel weer eens aan te doen. Gezellig en lekker warm. Met deze tips houdt u het ook veilig en schoon.

Archief 2 nov 2018 2 minuten

Zorg voor een regelmatige controle

Het is belangrijk dat u uw kachel of haard jaarlijks laat controleren. Laat dit doen door een bedrijf dat is aangesloten bij een erkende brancheorganisatie.

Schakel een erkende schoorsteenveger in

Heeft u een open haard? Laat dan bij de jaarlijkse controle ook uw schoorsteen vegen. Schakel altijd een schoorsteenveger in die is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB).

Wat doet u bij schoorsteenbrand?

Een schoorsteenbrand herkent u aan een loeiend geluid in het rookkanaal. Wat moet u in zo’n geval doen?

  • Bel eerst 112.
  • Doof het vuur met zand. Zorg daarom altijd dat er naast de haard een emmertje zand staat.
  • Blus nooit met water! U kunt hierdoor zelfs een ontploffing veroorzaken.
  • Sluit direct de schoorsteenklep of luchttoevoer. Hierdoor dooft het vuur in het rookkanaal.
  • Is de brand gedoofd? Zet dan ramen en deuren open. Eventuele koolmonoxide verdwijnt dan.

Een schone kachel 

Er is veel te doen over de uitstoot van fijnstof door haarden en kachels. Er zijn oplossingen die beter voor het milieu zijn. Kent u bijvoorbeeld de pelletkachel al? Dit is een kachel die gestookt wordt met korrels van geperste houtsnippers: houtpellets.

U kunt zelfs subsidie krijgen

Veilig en duurzaam stoken is belangrijk. En u kunt dan zelfs subsidie krijgen. Toch mooi meegenomen: zo’n financieel voordeeltje. Kijk voor meer informatie op de subsidiepagina van de Rijksoverheid.